O květinové granty byl zájem

Městská část vyplatí 405 tisíc korun žadatelům o květinové granty.

Lidé si mohli nechat proplatit náklady na umístění květin do oken tam, kde výzdoba směřuje do ulice a květiny krášlí okolí. Schváleno bylo celkem 344 žádostí. Zamítnuto bylo pouze osm, protože se jednalo o rodinné domy, na které se grant nevztahuje.

Granty budou vypláceny až po podepsání smluv. Žadatelé se musí dostavit k podpisu smluv v termínu od 1. září do 13. října vždy v úřední den pondělí a středa od 8 do 18 hodin, kancelář č. 215. Žadatelé, kteří uvedli na svých žádostech číslo účtu, obdrží přidělenou částku na uvedený účet až na přelomu října a listopadu. Ti, kteří preferovali hotovost, si přidělenou částku odnesou ihned po podpisu smlouvy. Květinová výzdoba musí zůstat na oknech až do 15. října.