Před říjnovými volbami si zkontrolujte doklady

15. a 16. října se budou konat volby do Zastupitelstva hl. města Prahy a volby do Zastupitelstva městské části Praha 6. Současně s nimi proběhne v tomto termínu první kolo senátních voleb.

Na rozdíl od komunálních voleb, které se vztahují na všechny voliče s trvalým bydlištěm v Praze 6, svého kandidáta do Senátu bude volit pouze část Prahy 6. Senátora v tomto volebním období nevolí lidé z Bubenče, Hradčan a Střešovic.

Oproti parlamentním volbám se v případě komunálních voleb nevydávají voličské průkazy. „Volit lze pouze v místě trvalého bydliště,“ vysvětluje Olga Králová, vedoucí odboru vnitřních věcí. „I z toho důvodu je důležité, aby si lidé, pokud chtějí volit, naplánovali odjezd na víkend tak, aby stihli otevřené volební místnosti,“ dodává. Pro senátní volby se sice volební průkazy vydávají, ale jejich využitelnost je minimální. „Lze s nimi volit pouze v rámci stejného volebního obvodu,“ uvádí Králová s tím, že tuto možnost využijí například členové volebních komisí.

Během září a začátku října mají lidé možnost nahlédnout do volebních seznamů, a to v případě, že si nejsou jistí, že jsou na seznamu. To je možné podle Králové například při změně jména. V případě změny adresy by úřad měl být informován. Seznamy voličů jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí úřadu. Zároveň by si lidé měli předem zkontrolovat platnost průkazů totožnosti, kterými se budou u voleb prokazovat. Jak informovala vedoucí odboru osobních dokladů Jana Janoutová, bude v době konání voleb zavedena mimořádná pracovní doba v úseku občanských průkazů a cestovních dokladů,a to v pátek do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Hlasovací lístky se budou roznášet do schránek na začátku měsíce října. Lístky do obou zastupitelstev a případně do senátu budou umístěny společně v jedné obálce formátu A4. „Obálky jsou veliké, je nutné, aby lidé zkontrolovali velikost svých schránek a přístup k nim, aby bylo možné lístky doručit,“ upozorňuje Králová.

V případě, že lidé lístky neobdrží do tří dnů před volbami, mohou si je vyzvednout na radnici, případně je dostanou ve volební místnosti. Olga Králová však apeluje na to, aby si lidé v případě křížkování jednotlivých kandidátů lísty připravili již doma. „Přispějí tak k hladkému průběhu voleb a před plentami se nebudou tvořit fronty,“ říká. Při posledních komunálních volbách jeden „volič rekordman“ zůstal za plentou celé dvě hodiny a komise byla nucena opatřit ještě jednu náhradní zástěnu.