Senioři mají nové komunitní centrum

Městská část otevírá první Komunitní seniorské centrum. To bude od září fungovat v Domě s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici. Určeno je nejen jeho obyvatelům, ale i ostatním seniorům a občanům se zdravotním postižením z Prahy 6. Senioři se zde mohou scházet při pravidelných programech.

„Naším záměrem je zapojit seniory do aktivizačního programu, podpořit je v soběstačnosti a pomoci jim při pře-dávání těchto dovedností a zkušeností dalším seniorům a spolubydlícím,“ říká radní pro sociální oblast Ondřej Balatka s tím, že jde o první podobné centrum v Praze 6. Právě radnice a její nově vzniklé oddělení péče o seniory přišlo s nápadem, jak využít prostory jídelny a zimní zahrady ve Šlejnické a nabídnout seniorům zajímavý pravidelný program, do kterého se mohou zapojit. Nabízené aktivity jsou zdarma a jsou otevřeny všem seniorům z Prahy 6.

Senioři se tak již od září mohou zúčastnit například relaxačního cvičení na židlích nebo tréninku paměti v rámci pravidelného týdenního programu. Ten je pak doplněn o přednášky o různých tématech, promítání filmů i společenské hry nebo poslech hudby a četbu. Ve výtvarných dílnách mohou procvičit fantazii i jemnou motoriku, v plánu jsou kurzy práce s počítačem. „Programy povedou většinou dobrovolníci z námi oslovených škol a organizací,“ říká Jitka Köcherová, vedoucí odboru sociálních věcí radnice. Do spolupráce by se měly zapojit i Městská a Národní technická knihovna, Národní galerie, vysoké školy z Prahy 6 nebo sokolské organizace. Policie ČR již v říjnu připraví sérii přednášek o bezpečnosti. V plánu jsou výstavy i taneční odpoledne.

Radnice plánuje i to, že nabízené aktivity rozšíří do domu s pečovatelskou službou v Liboci. „Je zde již domluveno jednou týdne relaxační cvičení na židlích, jedenkrát do měsíce promítání filmů s besedou a jedenkrát za 14 dní trénink paměti,“ sdělila Jitka Kocherová.

Veškeré informace poskytne Úřad MČ Praha 6 – oddělení péče o seniory – p. Vlčková Helena: 220 189 307, 4. patro, č. dveří 401, e-mail: hvlckova@praha6.cz, ČSA 23, Praha 6.

MČ Praha 6 a Pečovatelská služba Prahy 6 zvou na slavnostní otevření Komunitního seniorského centra

9. září od 14 do 16.30 hodin

Program:
14:00 – 14:15 Uvítací projevy
14:20 – 14:35 Vystoupení dětí z MŠ Čínská
15:00 – 15:30 Přednáška o Canisterapii z o. s. Psi pro život s Janou Drvotovou
15:45 - 16:00 Cvičení na židlích s Mgr. Hanou Jelínkovou

Klienti i návštěvníci si mohou vyzkoušet zručnost ve výtvarné dílně s lektorkou Zuzanou Valenovou. Celé odpoledne bude vyhrávat Česká lidová muzika staropražské a české lidové písně a slovem bude provázet divadelnice a herečka Dana Vacková.

Program Komunitního seniorského centra v září

Dům s pečovatelskou službou, Šlejnická 5, Praha 6
Pondělí 6. 9. 15 – 16 hod.

Cvičení na židlích s Mgr. Hanou Jelínkovou
Čtvrtek 9. 9. 14 – 16:30 hod.

Slavnostní zahájení provozu Komunitního seniorského centra
Pondělí 13. 9. 15 – 16 hod.

Cvičení na židlích s Mgr. Hanou Jelínkovou
Úterý 14. 9. 14:30 – 16 hod.

Trénování paměti s Helenou Vlčkovou
Středa 15. 9. 13 – 14.30 hod.

„Moderní poznatky v biomedicíně“ – úvodní přednáška Mgr. V. Vymětalové z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT k plánovanému cyklu přednášek v říjnu
Pátek 17. 9. 9 – 11:30 hod.

Výtvarná dílna s MgA. Zuzanou Valenovou – seznámení se s jednoduchými výtvarnými technikami, posílení jemné motoriky, fantazie
Pondělí 20. 9. 15 – 16 hod.

Cvičení na židlích s Mgr. Hanou Jelínkovou
Úterý 21. 9. 15:30 – 17 hod.

PC kurz pro zvídavé seniory s Kateřinou Telínovou
Středa 22. 9. 14:30 – 16 hod.

Rozloučení se s létem – Povídání o Portugalsku – Mgr. Pavel Vykydal z o. s. Home senior o Portugalsku z pohledu studenta na roční stáži, zajímavosti ze všedního i nevšedního života Portugalců. Ochutnávka portského vína
Pátek 24. 9. 16 – 18 hod.

Videokavárna – posezení při filmu s Romanem Pluhařem
Pondělí 27. 9. 15 – 16 hod.

Cvičení na židlích s Mgr. Hanou Jelínkovou
Středa 29. 9. 14 – 16 hod.

Putování za předky aneb „Jak se tvoří rodokmen“ – beseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze, o.s., přednáší Helena Voldánová

Informace: Úřad MČ Praha 6 – oddělení péče o seniory – p. Vlčková Helena: 220 189 307, 4. patro, č. dveří 401, e-mail: hvlckova@praha6.cz, ČSA 23, Praha 6.