Senioři mohou měnit byty za menší

Městská část vyhlašuje v rámci programu deregulace výběrové řízení na pronájem malých obecních bytů seniorům z Prahy 6.

Většina z více než padesátky nabízených bytů má dispozice 2+kk a nepřesahuje rozlohou 50 čtverečních metrů a nachází se v lokalitě sídliště Dědina, část pak Břevnova.

Díky programu deregulace mají senioři možnost platit v menším bytě menší deregulované nájemné. Zájemci o pronájem malého obecního bytu se podle podmínek radnice musejí zavázat, že dosud užívaný obecní či soukromý byt vrátí do užívání jeho majiteli. Další z podmínek je, že čistý příjem domácnosti po odečtení nákladů na bydlení nepřesahuje 2,5 násobek životního minima.

Žádosti o výměnu bytu většího za menší musejí být doručeny do podatelny úřadu Prahy 6 do 23. září do 16 hodin. Přihláška do výběrového řízení je k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ Praha 6, v kanceláři č. 208 odboru správy obecního majetku, oddělení bytů a nebytových prostor, Čs. armády 23 nebo na www.praha6.cz. V přihlášce musí být vyplněny všechny požadované údaje, včetně ověřených podpisů.