Angličtina je s oceněným programem snazší

Městská část před rokem zakoupila pro základní školy v Praze 6 licenci k programu „Jazyky bez bariér". Program pomáhá při výuce angličtiny zejména dětem s dyslexií, ale i pro ostatní děti je jeho používání motivující. Program, jehož autorkou je Dagmar Rýdlová, byl letos v Norim-berku oceněn stříbrnou medailí INEA 2010.

Užitečný program je dostupný dětem pro školní výuku i domácí přípravu. Jednou ze škol, která s programem intenzivně pracuje je ZŠ Hanspaulka. „Jednoduše geniální program má dvě části. Editor umožňuje vkládat do programu psanou a mluvenou řeč a obrázky, tak je možné připravit jakékoliv učivo. Prohlížeč obsahuje metodické hry, které umožňují probíraná slova a věty nejen vidět a slyšet, ale také osahávat. To pomáhá dětem udržet pozornost a učivo si lépe zapamatovat,“ říká učitelka angličtiny z Hanspaulky Helena Pálenská, která s programem pracuje.

Program Jazyky bez bariér umožňuje kromě vnímání cizího jazyka více smysly i samostatnou multimediální tvorbu. Že je příprava souborů  atraktivní, si žáci čtyř škol ověřili při nedávné konferenci, když zpracovali téma „Anglie očima dětí z Prahy 6“. Tyto a další soubory o Praze 6 lze najít v odkazu „knihovna“ na www.jazyky-bez-barier.cz. V současné době je v ní téměř 300 připravených souborů. Na stránkách je k dispozici i videoprůvodce, který nové zájemce o používání programu zaškolí.

 „Na naší škole jsme použili program i na projektový den. Děti s různým stupněm jazykového nadání práce bavila a vytvořené soubory byly pro ostatní překvapivé a obohacující,“ říká Pálenská.

Podpora jazykového vzdělávání je dlouhodobou prioritou radnice v oblasti základního vzdělávání. „Některým žákům dělá výuka cizích jazyků problémy. Pomocí tohoto programu mají možnost procvičit si slovíčka, fráze a celé věty velmi zábavnou formou,“ říká Ondřej Balatka, radní pro oblast školství. Všechny školy k programu obdržely registrační kód, který je zdarma dostupný učitelům pro školní výuku i dětem pro domácí přípravu. Stažení programu z webových stránek a jeho instalaci zvládnou i samotné děti. O registrační kód mohou požádat informatika nebo angličtináře.