Po dokončení Blanky se provoz na Hradčanské omezí

Definitivní úpravy v oblasti Hradčanské lze očekávat nejdříve v roce 2012, kdy se očekává dokončení a zprovoznění městského okruhu.

Městská část se ale už nyní zapojuje do diskuze, jak by měla konečná podoba území vypadat. Odbor městského investora pro ni vypracoval návrhy finálních úprav.

Odbor městského investora, který je zároveň investorem stavby městského okruhu, nechal na základě žádosti radnice Prahy 6 zpracovat studii na úpravu lokality Prašného mostu. Studie řeší možnosti úpravy křižovatky na Prašném mostě (Svatovítská ulice s ulicí M. Horákové), a to tak, že buď povede po povrchu přes světelně řízený přechod, nebo podchodem. Požadavkem Prahy 6 v každém případě je, aby zůstalo zachováno pěší propojení centra Prahy 6 s Pražským Hradem. „Studie se momentálně projednává a rozhodne se, které z řešení je nejlepší,“ sdělil René Pekárek, místostarosta zodpovědný za koordinaci strategického rozvoje v Praze 6.

Další studie pak řeší oblast od Špejcharu po Prašný most, kde by povrchová trasa měla sloužit převážně místní dopravě. „Cílem úprav bude zklidnit komunikaci Milady Horákové, zvýšit množství doprovodné zeleně a zlepšit parkovací podmínky pro rezidenty,“ vypočítává základní úkoly úprav Pekárek. Většina dopravního zatížení této lokality by po roce 2012 měla směřovat do tunelů. Praha 6 proto požádala OMI, aby zpracování lokality Špejchar – Prašný most odpovídalo charakteru městské třídy. Společnost Metroprojekt předložila studii o čtyřech variantách, které řeší možnosti využití ulice Horákové pro omezený průjezd individuální dopravy, autobusů i cyklistů, možnosti parkování a případného zúžení komunikace, které by zajistilo bezpečné přecházení. Samozřejmostí je také požadavek MČ Praha 6 na urychlené dobudování výstupu ze stanice metra Hradčanská do prostoru Dejvické třídy. „Rozdíly jsou ve finanční náročnosti úprav a v míře omezení provozu,“ komentuje varianty René Pekárek.  „Všechny varianty ale akceptují návrhy a podmínky Prahy 6. Jejich výhodou je to, že je lze realizovat postupně a povrchovou dopravu tak postupně více omezovat,“ dodal.