Praha 6 hospodaří provizorně. Už teď je jasné, že šetří.

náhled souboruMěstská část hospodaří v úvodu roku s rozpočtovým provizoriem. Je to důsledek toho, že hlavní město neschválilo rozpočet pro letošní rok. Praha 6 má dočasně k dispozici každý měsíc jednu dvanáctinu plánovaného rozpočtu. Ten je skoro o polovinu menší než vloni.

Poslední den před Štědrým dnem se sešli zastupitelé městské části, aby schválili rozpočtové provizorium. S ním bude městská část hospodařit do doby, než hlavní město Praha schválí vlastní rozpočet. „Městské části čerpají do vlastních rozpočtů dotace z rozpočtu hlavního města, a ty musejí být schváleny pražským zastupitelstvem. Proto ani Praha 6 nemůže svůj rozpočet schválit dříve,“ vysvětlil důvody pro rozpočtové provizorium správce rozpočtu Prahy 6, místostarosta Petr Ayeboua. Dotace z hlavního města činí značnou, zhruba třetinovou položku šestkového rozpočtu.

Provizorium pro městkou část znamená, že každý měsíc je pro ni účetně uzavřenou kapitolou, kdy hospodaří s jednou dvanáctinou předpokládaného objemu peněz na letošní rok. „Výjimkou jsou výdaje na projekt Sněhové pohotovosti, které se vyčerpají v období, kdy jsou na úklid sněhu potřeba, tedy v lednu a v únoru,“ upřesňuje Ayeboua. Dalším důsledkem rozpočtového provizoria je skutečnost, že nelze zahajovat a realizovat nové kapitálové výdaje. To jsou například obecní stavby a rekonstrukce. „Financovat můžeme po dobu provizoria pouze akce, které už byly zahájeny v loňském roce. To je například stavba mateřské školy na Bílé hoře nebo rekonstrukce parku Hanspaulka,“ říká místostarosta Ayeboua.

Schválení definitivního rozpočtu pro Prahu 6 se předpokládá na březnovém jednání, město Praha by mělo svůj rozpočet schvalovat v únoru.

Praha 6 šetří a málo investuje

Rozpočtové provizorium schválené v prosinci zastupiteli je již v intencích návrhu nového rozpočtu na letošní rok, který v prosinci schválili radní Prahy 6 a zastupitelé se s ním měli možnost seznámit na svém posledním loňském jednání. Příjmy městské části mají podle návrhu činit necelých 670 milionů korun, výdaje pak 816 a půl milionu korun. Schodek rozpočtu, který činí 147 milionů korun, dorovná Praha 6 z vlastních zdrojů. „Nejde o žádnou půjčku, městská část pokryje schodek rozpočtu z vlastních prostředků, které vydělá tzv. správou aktiv,“ popisuje Ayeboua.

Největší pokles objemu rozpočtu zapříčinilo snížení kapitálových výdajů o zhruba 450 milionů korun. „I Praha 6 je v období škrtů, rozpočet na letošní rok je o skoro polovinu menší než ten loňský, protože je menší objem investic. Na druhou stranu můžeme slíbit, že budou pokračovat tradiční akce, které Prahu 6 trochu i proslavily. A jednou z nich nepochybně jsou farmářské trhy,“ řekl starosta Tomáš Chalupa. 

K velkým úsporám podle navrženého rozpočtu pravděpodobně dojde také v rámci úřadu městské části, kde dojde jednak k úpravám platových tarifů zaměstnanců úřadu a zároveň také ke snížení počtu zaměstnanců. „Počítá se s reorganizací úřadu včetně snížení počtu pracovních míst,“ potvrdil místostarosta. Potřeba snížit počet úředníků vyplynula z personálního auditu, který si nechal úřad již dříve zpracovat.

Navrhovaný rozpočet pro letošní rok také předpokládá snížení výdajů na údržbu veřejné zeleně, dojde též k útlumu výdajů na chodníkový program, výrazných úspor se dosáhne snížením výdajů na pořádání velkých společenských akcí a některých sportovních akcí. Menší objem výdajů přijde do oblasti školství, neboť Praha 6 má opraveny všechny základní školy a v rozpočtu zůstanou zařazeny jen výdaje na havarijní opravy.

Co na to opozice

O předloženém návrhu rozpočtu se diskutovalo na prosincovém jednání, přestože se ještě neschvaloval. V debatě vystoupili někteří opoziční zastupitelé. „Máme před sebou ještě dvě zastupitelstva, kde můžeme o rozpočtu diskutovat,“ považuje za klad zastupitelka Strany zelených Petra Kolínská. Té se například nelíbí, že Praha 6 v navrhovaném rozpočtu upouští od slevy, kterou poskytovala podnikatelům za zábor veřejného prostranství při stavbě restauračních předzahrádek. „Ekonomická recese ještě neskončila,“ domnívá se Kolínská s tím, že by Praha 6 měla oželet 15 milionů korun do rozpočtu ve prospěch podnikatelů. Redukovat by se podle ní měly výdaje na pořádání farmářských trhů, na vánoční osvětlení Prahy 6 nebo na multifunkční výstavní centrum ve Skleněném paláci.

Komunistický zastupitel Ivan Hrůza označil zmenšený rozpočet za krok správným směrem, i když podle něj existuje prostor k ještě efektivnější správě majetku, například pronajímáním nebytových prostor. Hrůza také řekl, že by městská část měla financovat výstavbu obecních bytů.


Zastupitelé se naposledy v loňském roce sešli na mimořádném jednání den před Štědrým dnem. Schválili rozpočtové provizorium.