Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Mezi role obce patří kromě investic, úklidů a každodenního servisu občanům také pomoc. Pomoc potřebným a těm, kteří se ocitli v nouzi. Jak vloni pomáhala Praha 6? To jsou sociální dávky. Ale když pomineme sociální oblast? Když zmiňujete nájemné, v jaké bude výši v letošním roce? Co byste popřál čtenářům Šestky do letošního roku?

Mezi role obce patří kromě investic, úklidů a každodenního servisu občanům také pomoc. Pomoc potřebným a těm, kteří se ocitli v nouzi. Jak vloni pomáhala Praha 6?

My především prosazujeme, aby pomoc byla cílená a pomáhala lidem, kteří jí skutečně potřebují. A také aby nebyla zneužívaná. Proto jsme jako první zavedli namísto sociálních příspěvků poukázky na potraviny a ošacení z důvodu větší motivace příjemců o svůj osud…

To jsou sociální dávky. Ale když pomineme sociální oblast?

Pak pomocí je podpora zdravotnických zařízení, kulturních institucí, sportovních a volnočasových organizací. Stejně důležitá byla jistě i rychlost, s jakou jsme poskytli dvoumiliónovou pomoc občanům zaplavených Heřmanic nebo charitativní dražba vánočních stromků, která přinesla rekordních půl miliónu korun stacionáři v Sedlci i Jedličkovu ústavu. Pro nájemníky je významnou pomocí příspěvek v deregulaci od radnice, který ročně činí až 20 tisíc korun bez ohledu, zda bydlí v obecním či soukromém bytě. Podnikatelům nepochybně  pomáhá, když nezvyšujeme nájemné o inflační koeficient. Nejvíce postiženým provozovnám kvůli uzavírkám v okolí Hradčanské jsme dokonce nájemné z velké části odpouštěli…

Když zmiňujete nájemné, v jaké bude výši v letošním roce?

Mohu mluvit pouze za obecní nájemníky, tedy za zhruba 3 procenta občanů. Zbytek občanů v Praze 6 už bydlí ve svém či u soukromníka. Od roku 2009 nájemné nezvyšujeme a aktuálně jde o 95 korun za metr čtvereční v Dejvicích, Bubenči, Střešovicích a Břevnově, a to i přesto, že nám zákon umožňuje stanovit výši nájemného na 112 korun za metr. Nečiníme tak, protože chápeme, že zvyšování nájemného nemá probíhat plošně. Je velký rozdíl v kvalitě bydlení nejen v rámci území, ale dokonce i v rámci jednoho domu. Proto chceme napřed obecní bytový fond modernizovat a rekonstruovat.

Co byste popřál čtenářům Šestky do letošního roku?

Přeji všem, aby každý našel tu svou cestu a bez křižovatek. Cestu domů, cestu k úspěchu, cestu za svým cílem. A aby každý našel odvahu se tou cestou vydat. Jen tak se sny stanou skutečností. Proto nesněme, ale žijme.