Stavba metra zatím postupuje dále, přináší omezení

náhled souboruPostupující stavba metra přináší čím dál častější omezení. Obyvatelé Prahy 6 musejí být stále tolerantnější k dopadům stavby na prostředí, kde žijí.

Ulice jsou během prací zaneseny hlínou, přestože se stavební firmy snaží udržet na komunikacích pořádek. Na Červeném vrchu jsou téměř na denním pořádku dozvuky trhacích prací provázející stavbu štoly František.

Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště, případně i z prostoru mezideponie vytěžené zeminy, musí být zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou ze staveniště, neprodleně musí být provedeno očištění komunikace. „U výjezdů z některých stavebních dvorů jsou dle projektu umístěny myčky podvozků aut s uzavřeným vodním hospodářstvím a všechny vjezdy a výjezdy jsou uklízeny čisticími vozy dle potřeby, pracovníci obou zhotovitelů zde pravidelně solí a uklízejí,“ říká Jan Prosr z informačního centra Metrostavu v ulici K Lánu. Nově je právě z výjezdu staveniště na Kladenskou ulici instalováno mycí zařízení pro nákladní vozy, které opouštějí stavbu. Ze staveniště v Kladenské dochází k odvozu materiálu ze štoly František, která je přístupovou štolou pro stavbu stanice Červený vrch.

Přístupová štola František

Štola František vede ze staveniště v Kladenské ulici a v současnosti je proražena v délce 223 metrů. Po jejím vyražení až do prostoru pod Evropskou ulici bude štola sloužit pro vyvážení rubaniny a opačným směrem pro dovážení stavebních materiálů: betonu, výztuže, injektážích směsí, bednění, izolací atd. do prostoru budoucí stanice Červený vrch. Po dokončení výstavby stanice bude část štoly od portálu v parku v ulici K Lánu zaplněna, od větracího objektu až do stanice bude vystrojena jako vzduchotechnická štola hlavního větrání stanice.

O trhacích pracích byli občané podrobně informováni při řízení o povolení trhacích prací, o konkrétních odstřelech informováni nejsou. „Provádějí se jednou až dvakrát denně, v době od 7 do 21 hodin. Nejpozději se zatím odstřel provedl ve 20.20 hodin, hluk a otřesy jsou odstupňovány na cca 3 až 4 sekundy,“ vysvětluje Jan Prosr. To, že jsou trhací práce povoleny, neznamená, že se ražba bude provádět pouze touto technologií: „Primárně záleží na zastižené hornině, v současné době se razí převážně v křemencích, kde jsou trhací práce potřeba,“ doplňuje Prosr. Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat 65 dB v době od 7 – 21 hod., 60 dB v době od 6 – 7 a od 21– 22 hod. v chráněném venkovním prostoru staveb.

Ražby by se v tomto prostoru, včetně stanice, měly dokončit do konce roku 2011, poté bude budován eskalátorový tunel z prostoru Evropské ulice – z jámy pro jižní část vestibulu před budovou UNIQA dolů směrem z centra, do již vyražené stanice.

Jaká čekají omezení

Od poloviny února 2011 by měla proběhnout asi dvoutýdenní výluka provozu tramvají, kdy bude trať od křižovatky Horoměřická – Evropská „vyhnuta“ k severnímu chodníku tak, že automobilový provoz z centra bude stažen do jednoho jízdního pruhu, v opačném směru do centra budou auta najíždět na kolejovou trať před světelnou signalizací křižovatky. Tato úprava bude v provozu cca do konce roku 2011.

V oblasti Veleslavína stále platí uzavírka severní poloviny Kladenské, zábor západní poloviny Veleslavínské ulice až do Evropské pro výstavbu šachty a zábor jižního pruhu Evropské do centra. Omezují se také parkovací stání v Alžírské. „Je to příprava pro dlouhodobou úplnou uzavírku Veleslavínské, kdy Alžírskou povede objízdná trasa,“ upřesňuje Prosr.