Trasu metra řešil ombudsman, navrhl žalobu

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský vyzval nejvyšší státní zástupkyni, aby podala správní žalobu proti rozhodnutí stavebního odboru Prahy 6 a pražského magistrátu, které povolily prodloužení trasy metra A z Dejvické do Motola.

Tím by bylo obnoveno územní i stavební řízení. Státní zastupitelství požaduje po Praze 6 spis a její stanovisko, které připraví odbor výstavby do 10. ledna.
Ombudsman se zastal obyvatel sídliště spojených v občanském sdružení Červený vrch, pod jejichž domy má trasa metra vést. Ta před více než rokem získala stavební povolení. Podle obyvatel sídliště ale byla trasa metra v lokalitě Červeného vrchu změněna a její současné vedení je v rozporu s územním plánem. Trasa pod čtrnáctipatrovými domy je od té původní, vedoucí v územním plánu mimo zástavbu, vzdálena asi 100 metrů. Úřady odchýlení trasy zdůvodňovaly geologickými podmínkami. Podle pražského magistrátu je navíc posunutí v rámci povolené odchylky, a není proto potřeba měnit územní plán. Podle obyvatel je podloží pod domy rizikové a stavební činnost může vyvolat pokles domů.

Ochránce práv Varvařovský se domnívá, že stavební úřad v některých fázích nepostupoval správně, měl například občany o změně trasy informovat. Námitky sdružení pokládá za opodstatněné. Projektanti i magistrát se hájí tím, že informovat o posunutí trasy nemuseli – v územních plánech je prý závazné pouze umístění stanic, samotné vedení tunelů metra ne.