Úřad buduje nový jednací sál

náhled souboruZastupitelé Prahy 6 i občané budou mít znovu vlastní jednací sál, kde se budou scházet. Úřad městské části začal poslední fázi rekonstrukce radnice. Tou je přestavba nejvyššího patra.

Rok po stěhování úřadu do zrekonstruované budovy na původní adresu zbývalo v rámci dokončení rekonstrukce úřadu zmodernizovat 7. nadzemní podlaží. V něm nově vznikne sál zastupitelstva, potřebné servisní a komunikační prostory a kanceláře pro odbor technicko-investiční, který dosud sídlil mimo budovu, a odbor informatiky. „K rekonstrukci půdy nemohlo dojít dříve, protože sloužila jako zařízení staveniště při rekonstrukci samotné budovy,“ vysvětlil tiskový mluvčí radnice Martin Šalek.

Sál zastupitelstva bude umístěn v centrální části půdy rovnoběžně s ulicí Čs. armády. Půdní prostor bude zbaven přebytečných konstrukcí, tím se kompletně otevře a propojí v jednu ucelenou polyfunkční místnost. „Koncept rozložení zastupitelů a radních vychází ze starověkých demokratických kruhových prostor. Dispozice vytváří rovnoběžné kruhovité paprsky sezení zastupitelů na straně jedné a radních na straně druhé. Centrem je pak jakási „arena“, kde stojí pult mluvčího,“ říká k uspořádání vznikajícího jednacího prostoru architekt Filip Soukup. „Přípravný výbor, zapisovatelé a další jsou pak rozmístěni okolo této sestavy. Za lavicemi zastupitelů bude pak několik řad židlí pro hosty,“ dodává. Sál bude vybaven nezbytným audio-video zařízením, kvalitním osvětlením a hlasovacím systémem. Vybavení sálu pak umožňuje jeho využití jako přednáškový prostor pro přibližně 100 lidí.Oba odbory úřadu městské části, technicko-investiční a odbor informatiky, pak budou fungovat zcela separátně a budou obsluhovány třetím schodištěm. Za rekonstrukci 7. nadzemního podlaží zaplatí městská část téměř 16,3 milionů korun.

„Stavební práce na modernizaci nejvyššího podlaží byly zahájeny v listopadu a probíhají odděleně od provozu úřadu, takže by občané neměli pocítit žádná omezení při vyřizování svých záležitostí,“ říká tajemník úřadu Václav Pátek. Ukončení stavebních prací je plánováno na únor tohoto roku a první jednání by se v novém sálu mohlo po zkušebním provozu zavedených technologií uskutečnit již v březnu.