Zastupitelé zvolili členy výborů

Zastupitelé na svém předvánočním mimořádném jednání zvolili v tajné volbě předsedy, místopředsedy a členy zastupitelských výborů a redakční rady časopisu Šestka.

Oproti minulému volebnímu období se změnil počet členů kontrolního výboru z 11 na 13, jeho předsedkyní se stala opoziční zastupitelka Eva Smutná z TOP 09. Redakční rada Šestky má nyní oproti původním jedenácti devět členů.

Kontrolní výbor ZMČ

Předseda: Ing. arch. Smutná Eva /TOP 09/.
Členové: Ing. Ascherl Jan /ODS/, JUDr. Drážný Ivo /ODS/, JUDr. Krouský Jan /ODS/, Ing. Kubíková Marie /ODS/, Ing. Lála Jiří /ODS/, Dolínek Petr /ČSSD/, doc. JUDr. Spirit Michal /odborník za ČSSD/, Ing. Trnková Jaroslava, CSc. /ČSSD/, Štěpař Roman /TOP 09/, Ing. Vaculík Jaromír /TOP 09/, Skalský Martin /SZ/, Gulšbauerová Dagmar /KSČM/.


Finanční výbor ZMČ

předseda: Ing. Ascherl Jan /ODS/.
Členové: Ing. Kousalíková Marie /ODS/, Mgr. Stárek Jakub /ODS/, Ing. Vohradská Jarmila /ODS/, Dolínek Petr /ČSSD/, Raudnitz René /odborník/, Ing. Šafr Jan /ČSSD/, Ing. Kovařík Václav /odborník za TOP 09/, Ing. Hrdina Petr /SZ/, Ing. Hejduk Stanislav /odborník za KSČM/.Mandátový výbor ZMČ
Předseda: Gušlbauerová Dagmar /KSČM/.
Členové: Bc. Ayeboua Petr /ODS/, PhDr. Balatka Ondřej, Ph.D. /ODS/, JUDr. Drážný Ivo /ODS/, Mgr. Štědroň Jakub /ČSSD/, Ing. Frankenbergerová Helena /TOP 09,/ Ing. Hrdina Petr /SZ/.

Redakční radu časopisu Šestka

Předseda: Ing. Pekárek René /ČSSD/
Členové: Ing. Blažíčková Jana /ODS/, Mgr. Chalupa Tomáš /ODS/, Ing. Vohradská Jarmila /ODS/, Ing. Zíka Jiří /TOP 09,/ Mgr. Kolínská Petra /SZ/, PhDr. Briardová Helena /KSČM/, Bachora Jaroslav /vydavatel/, Maršálová Kateřina /redaktorka/.