ZŠ Pod Marjánkou nově přijímá prvňáčky

Základní škola Pod Marjánkou nově otevírá první třídy. Od září je bude navštěvovat až padesát prvňáčků. Škola dosud přijímala děti až od třetí třídy, a to po přijímacích zkouškách.

„Škola Pod Marjánkou, která je zaměřena na výuku jazyků, bude mít od září možnost vyučovat děti už od první třídy,“ říká radní pro školství Ondřej Balatka za Prahu 6, která je zřizovatelem školy a její rozšíření o 1. a 2. třídy podporuje. „V dnešní době, kdy se na jazykové vzdělání klade důraz ve všech školách Prahy 6, a to již od první třídy, ztrácí neúplná škola svoji výlučnost. Naopak je pro ni nevýhodou, že nemůže dát svým žákům plnohodnotné vzdělání již od první třídy,“ dodává radní.

Základní škola Pod Marjánkou s rozšířenou výukou jazyků měla dosud pouze 3. až 9. ročník.  „Všechny děti k nám mohly být přijaty pouze na základě výsledků výběrového řízení,“ říká ředitelka školy Marcela Pácalová. Letos se situace změní. Prvňáčky škola přijímá bez výběrového řízení u zápisu, který se bude konat 26. a 27. ledna. „Do třetích tříd se ještě letos i příští rok budou konat zkoušky. Do třetího ročníku přijmeme po 28 dětech do tří tříd,“ říká ředitelka školy. Po překlenovacím období, kdy se budou přijímat děti do prvních tříd a zároveň budou třeťáci dělat přijímací zkoušky, se stane standardní základní školou se všemi třídami od první do deváté. „Do dvou let bude mít škola plný počet ročníků,“ dodává ředitelka. Zároveň získá svoji vlastní spádovou oblast, kterou bude část Břevnova.

Skutečnost, že ZŠ Pod Marjánkou zahajuje výuku až od 3. třídy a navíc výběrovým způsobem, měla svůj počátek v 60. letech minulého století, kdy se ve škole vyučovala němčina a ruština. Tehdy také děti musely poprvé projít přijímacími zkouškami. Jazyková výuka se postupně rozšířila o angličtinu a před osmi lety o francouzštinu a španělštinu. Model výuky od třetí třídy však v posledních letech ztrácí své opodstatnění. „Množily se nám také dotazy rodičů, proč nemáme první třídy,“ vzpomíná ředitelka Pácalová s tím, že přípravy na přijetí prvňáčků začala již před dvěma lety. „Řešil se například školní vzdělávací program, učebnice a učební pomůcky, kapacita školní družiny.“

Zápis do 1. tříd na ZŠ Pod Marjánkou se koná 26. a 27. ledna od 14 do 18 hodin. Přijímací zkoušky do třetích tříd se uskuteční 18. dubna.