Chodníky i letos uklidí sněhová pohotovost

Teplé podzimní počasí zvolna končí a brzy lze očekávat první sněhové vločky. Praha 6 je na úklid sněhu připravena. Práci TSK bude letos opět suplovat Sněhová pohotovost, tedy místní lidé, kterým městská část za úklid sněhu zaplatí.

Období zimního úklidu začíná 15. listopadu. Od té chvíle je ve střehu i 582 brigádníků Sněhové pohotovosti. „Sněhová pohotovost funguje letos třetím rokem. První rok to byl spíš experiment, ale ukázalo se, že lidé mají o práci zájem a že tento model úklidu opravdu funguje. Letos máme dva týdny do zahájení zimního úklidu a všechny úseky jsou již obsazené,“ uvedl místostarosta pro dopravu a životní prostředí Jan Záruba. Lidé se k úklidu sněhu hlásí i přesto, že odměna za odpracovaný sněžný den je o sto korun menší než vloni, tedy 400 korun. Stejný naopak zůstává měsíční honorář dva tisíce korun i délka chodníku, který mají na starosti, tedy zhruba 400 metrů dlouhý úsek.

Podle místostarosty Záruby je systém po dvou letech dobře doladěný, úseky jsou stejně dlouhé a logicky na sebe navazují. „Nemělo by se stát, že by nějaký chodník v Praze 6 zůstal neuklizený,“ věří místostarosta. Brigádníci musejí nastoupit do práce nejpozději do půl deváté ráno. Jejich práci poté zkontrolují dispečeři, kteří uklizený chodník vyfotografují a ještě večer budou fotky ke zhlédnutí a ke kontrole na webových stránkách snehovapohotovost.cz. Tam se lidé o celém systému mohou dozvědět víc, naleznou zde mapy s rozdělením jednotlivých úseků. „Pokud některý z brigádníků do práce nenastoupí, znamená to okamžité vypovězení smlouvy a na jeho místo nastoupí náhradník,“ upozorňuje Záruba na přísné podmínky. S dotazy týkajícími se úklidu se lidé mohou obracet na bezplatnou linku 800105060 nebo na email snehovapohotovost@praha6.cz. Sněhová pohotovost trvá až do 31. března.

Praha 6 brigádníkům zajistí pracovní nástroje i posypový materiál, který je umístěn v červených popelnicích rozmístěných po Praze 6. „Znovu bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby nebrali štěrk z těchto popelnic, obzvláště před prvním sněžením, kdy to nemáme šanci zjistit, a při úklidu by materiál chyběl,“ říká místostarosta Záruba.

O stav chodníků se v zimě stejně jako v létě má starat jejich vlastník. Vlastníkem většiny chodníků v Praze 6 je hlavní město, které však z nedostatku financí nechává starost o chodníky na městské části. „TSK se postará maximálně o dvacet procent komunikací v centrálních částech Prahy 6,“ uvedl místostarosta Jan Záruba. „Úklid nejfrekventovanějších chodníků v části Dejvic, Bubenče a Petřin zajistí strojově úklidové firmy Prahy 6 v rámci pravidelného úklidu,“ dodává.

Úklid komunikací v režii TSK bude tradičně probíhat podle pořadí jejich důležitosti. Do prvního pořadí jsou zařazeny silnice I. třídy a důležité vozovky II. třídy, dále pak dopravně důležité místní komunikace a silnice v kopcích, po nichž jezdí městská hromadná doprava. V prvním pořadí jsou také ostatní vozovky v blízkosti velkých zdravotnických zařízení a místní silnice využívané hojně městskou hromadnou dopravou.

U chodníků, o které se stará TSK, se závady mají odstraňovat nejméně v šíři půl druhého metru, u dvoumetrových chodníků pak nejméně metr jejich šířky. Nejprve se dočkají úklidu chodníky u státních orgánů, dále u orgánů hlavního města a městských částí. Následují chodníky u škol, stanic metra, zdravotnických zařízení nebo zastávek. Sněhová pohotovost odklízí sníh v šíři 1,2 metru.