Jiří Anderle otevřel další výstavu a převzal cenu

náhled souboruV pořadí již třetí výstavu z pětidílného cyklu výstav k životnímu jubileu malíře a grafika Jiřího Anderle otevřela říjnová vernisáž v Pélleově vile. Pětasedmdesátiletý malíř při této příležitosti převzal medaili Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění), kterou mu udělil ministr kultury Jiří Besser za jeho celoživotní dílo, kterým šíří dobré jméno české kultury doma i v zahraničí.

V Pelléově vile se sešly více než dvě stovky hostí na slavnostním zahájení třetí výstavy ze souboru Pět dekád tvorby. Výstavu zahájila radní pro kulturu Veronika Vymětalová, nyní také předsedkyně správní rady Pelléova vila o.p.s.. Pozvání radnice přijala předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.

Tématický cyklus „Pocta Dianě Arbusové 1980” je věnovaný zcela mimořádné osobnosti fotografie. Diana Arbusová se ve svých portrétních studiích dovedla s neobyčejným pochopením vyrovnávat s hořkostmi života, až nakonec sama dobrovolně odešla ze života. Zvláštní patos pravdy a maximální citové angažovanosti činí z autorčiných fotografií výzvu k odpovědi na otázku o povaze a osudu člověka. Na to odpovídá Jiří Anderle cyklem malířských interpretací reprodukcí snímků Diany Arbusové včleňovaných do jeho obrazů. Vychází přitom ze skutečnosti, že chladná věcnost inspirujících fotografií nikdy nemůže zakrýt náš pocit, že právě Arbusovou zvolená cesta vede k nějakému podstatnějšímu odkrytí základů lidského bytí. Dynamika malířských interpretací Jiřího Anderleho je jednak cestou k proniknutí do tajů psychické motivace a náboje autorčiných snímků, ale svým způsobem i polemikou s melancholií, kriticky analyzující věcnosti jejího fotografického vidění.

Protiváhou k této výstavě je cyklus „Šampióni 2011“ v malé galerii v přízemí, kde Jiří Anderle rozehrává vlídně humornou část své tvorby. Tématem jsou postavy zápasníků, tak jak se dostávaly na vrchol dobové popularity zásluhou svých výkonů zhruba před sto lety. Nechybí Gustav Frištenský, který ve své době doma i ve světě vystoupil až na samý vrchol zápasnického nebe a Čechy tím samozřejmě nesmírně proslavil. Cyklus Jiřího Anderleho je zároveň svým způsobem novou aktualizací podnětů pop-artu.

Výstavu doplňují obrazy, kresba a grafika Jiřího Načeradského v přízemních prostorách In Camera. Největší pozornost je věnována vybranému souboru kreseb z poslední doby. Poukazují na podstatu malířova výtvarného díla, založeného právě na dynamické kresbě v její groteskně figurální i znakově abstrahující podobě. Výstavy potrvají do neděle 22. ledna 2012. 


Cena ministra kultury grafika překvapila a potěšila.


Předsedkyně parlamentu poslanecké sněmovny Miroslava Němcová si prohlédla výstavu a poděkovala Jiřímu Andlemu, že díky jeho obrazům návštěvy obdivují její pracovnu.