Lidé debatovali s představiteli městské části

náhled souboruV říjnu se představitelé radnice setkali s občany Petřin, Ruzyně a Liboce a Břevnova.

Během dvouhodinových diskusí se nejvíce diskutovalo o stavu chodníků a vozovek, o místní dopravní situaci nebo stavu zeleně. V Ruzyni se lidé zajímali o to, jakým způsobem bude radnice bojovat za obyvatele postižené provozem letiště.

Na Petřinách bylo stěžejním tématem zařízení staveniště pro stavbu metra, které bude sloužit až do roku 2014. Místní lidé si nepřejí, aby jeden z východů ze stanice byl v místě parkoviště před domy v ose Brunclíkovy ulice, proto se postupně odvolávají v jednotlivých fázích stavby. Jde o výtah pro invalidy a kočárky, který má mít kapacitu dvakrát 16 osob, kapacitní výstup bude u supermarketu. Odvolání může stavbu prodloužit.

Na Břevnově se lidé zajímali o nájemní bydlení v obecních bytech. Starostka Marie Kousalíková sdělila, že o případné deregulaci nájmů rozhodnuto není a bude se o něm teprve jednat. Připravuje se také kategorizace bytů, která zohlední jejich stav nebo polohu.

Příští setkání s občany

Dejvice a Bubeneč: 2. listopadu v 17 hod., tělocvična ZŠ E. Destinnové
Střešovice: 9. listopadu v 16 hod., jídelna ZŠ Norbertov
Hanspaulka a Baba: 16. listopadu v 17 hod., jídelna ZŠ Hanspaulka
Veleslavín a Vokovice: 23. listopadu v 17 hod., jídelna Gymnázia Arabská
Dolního Sedlec: 7. prosince v 17 hod., jídelna firmy Sofil Praha