Občané Petřin mohou ovlivnit úpravy sídliště

Městská část Praha 6 v příštím roce plánuje vylepšení a zkrášlení sídliště na Petřinách. Do rozhodování o úpravách zapojila především obyvatele sídliště, se kterými změny nejen konzultuje, ale hlavně akceptuje návrhy samotných občanů.

Jak se dozvěděli i účastníci besedy radních s občany na Petřinách, nepůjde o nějakou zásadní proměnu. „Sídliště Petřiny je velké a pěkné, se spoustou zeleně. Potřebuje ale řadu drobných úprav, které ve výsledku přinesou vylepšení,“ domnívá se starostka Marie Kousalíková. Podle místostarosty a radního pro dopravu a životní prostředí Jana Záruby proto radnice vychází ze současného urbanistického řešení.

Radnice zpracovala plán, v rámci kterého rozdělila sídliště na jednotlivé celky podle dominantních vnitrobloků, a oslovila obyvatele s návrhem změn. „Procházeli jsme s lidmi jednotlivé části a řešili, kde by bylo vhodné instalovat další lavičky a koše, kde naopak odstranit stará klepadla nebo nepoužívaná pískoviště,“ popisuje Dana Charvátová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí, s tím, že v některých případech půjde i o úpravu cestního systému podle toho, jak jsou vyšlapané cesty v trávě. Zásadní změny se nedotknou zeleně. I zde půjde o údržbu, odstranění náletů a případnou dosadbu. „Cílem připravovaných úprav je reflektovat využitelnost území zejména podle současného věku jeho obyvatel,“ upřesňuje místostarosta Záruba.

Starostka Marie Kousalíková také podotkla, že problémem sídliště jsou i časté projevy vandalismu: „Například do oprav laviček městská část investuje průběžně, ale za pár týdnů jsou znovu zničené. Lidé by se k našemu společnému majetku měli chovat s větší ohleduplností.“

S úpravami Petřin by městská část měla začít na jaře.