Očištěný památník je jako nový

náhled souboruOd slavnostního odhalení památníku Čs. zahraničním vojákům, účastníkům 2. světové války, na Vítězném náměstí uplyne 11. listopadu již 7 let. v říjnu byl očištěn a opraven, aby na Den veteránů byl opět důstojným místem pro vzpomínku na válečné bojovníky.

Sedm a půl metru vysoká bronzová stéla navržená sochařem Jiřím Plieštikem, s reliéfně zobrazeným svatováclavským mečem a státním znakem z roku 1938 na jedné straně, a rovněž reliéfně zobrazeným seznamem bojišť na straně druhé, si již zasloužila důkladné očištění a opravu patiny. Kromě nevyhnutelného znečištění od holubů je památník vystaven silnému znečištění v důsledku prašnosti a zplodin z ovzduší, které způsobují černou mastnou vrstvu na přirozené oxidaci bronzu. „Po odborné prohlídce bylo doporučeno provedení jemného mechanického ručního očištění, které je sice zdlouhavější, ale mnohem šetrnější a výsledek je trvalejší, než u běžného chemického čištění,“ říká Martina Čečilová z odboru územního rozvoje radnice Prahy 6. Také reliéfní písmo bylo citlivě přebroušeno.

Součástí památníku je parter z betonových a žulových desek, kde je pod patnácti žulovými deskami s nápisy názvů bojišť uloženo celkem 33 nádob s prstí, odebranou v osmi zemích z Evropy, Afriky a Asie, v nichž jsou pochováni padlí vojáci. A právě inkrustované nápisy z nerez oceli na těchto žulových deskách se zřejmě staly předmětem krádeží. Během několika posledních měsíců bylo „vyloupáno“ 31 písmen a znaků z celkem osmi desek a jedna deska byla prasklá. Městská část proto nechala desky vyjmout, opravit a znovu osadit na svá místa.

Pozvánka na pietní akt ke Dni Veteránů: 11. listopadu ve14 hod., Vítězné nám.