Škola Červený vrch je férová

Základní škola Červený vrch získala významné ocenění. Liga lidských práv jí udělila certifikát Férová škola za otevřený přístup ke vzdělávání všech žáků.

Férová škola je taková, která se snaží dlouhodobě umožnit všem dětem navštěvovat běžnou základní školu. Výuka se soustřeďuje na to, aby každé dítě využilo svůj potenciál, zároveň se naučilo komunikovat a spolupracovat s ostatními. V celé České republice ocenění získalo pouze 17 škol.

Škola na Červeném vrchu je druhou největší v Praze 6, potkává se zde téměř osm set dětí. „Učitelé se snaží, aby to nebylo anonymní,“ říká ředitelka školy Jana Matoušová. Aktivity jsou zahrnuty v projektu Propojení – žáci II. stupně připravují pro malé děti dramatizace pohádek, čtou jim, společně kreslí, v červnu pak pro ně organizují dopoledne plné her.

Budova je bezbariérová a plně se otevřela dětem fyzicky handicapovaným. „Chodí sem však i děti s dalšími znevýhodněními – děti s poruchami učení, několik dětí s autismem, mentálním postižením či nevidomá dívka,“ říká ředitelka školy Jana Matoušová. Učitelům pomáhají při vzdělávání těchto dětí asistenti. Děti s vážnějším postižením integruje škola již více než 12 let. Za tu dobu získala škola řadu zkušeností, které předává dalším školám, které se na ni obracejí o radu.