Za vznik státu bojovalo i umění

Již podesáté Městská část Praha 6 pořádá výstavu k výročí vzniku samostatné Československé republiky v historickém objektu Písecké brány.

Letos je věnována dílu výtvarníka Vojtěcha Preissiga a jeho plakátům bojujícím za samostatný stát. „Jsem ráda, že jsme expozici vytvořili ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, jehož práce si velmi cením,“ uvedla při zahájení výstavy starostka Marie Kousalíková.

Vzniku samostatného československého státu 28. října 1918 předcházely čtyři dlouhé válečné roky. Do bojů na frontách první světové války se na straně dohodových mocností zapojily i desetitisíce Čechů a Slováků, kteří doufali, že vítězná válka proti Rakousko-Uhersku a Německu bude současně počátkem samostatnosti jejich národa. Českoslovenští legionáři tak přispěli zcela zásadní měrou ke vzniku Československé republiky. První světová válka se odrazila v díle celé řady významných umělců, z nichž někteří dokonce prošli přímo válečnými zákopy. Dílo jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků první poloviny 20. století, Vojtěch Preissig paří mezi symboly zápasu o samostatný československý stát, přestože se bojů přímo neúčastnil. Propagační plakáty a pohlednice začal pro České národní sdružení v USA malovat již v roce 1916. Většina jeho náborových plakátů a pohlednic vznikla v roce 1918. Po návratu domů v roce 1930 a okupaci českých zemí v březnu 1939 se opět aktivně zapojil do boje za svobodné Československo. Jeho ilustrace v ilegálním časopisu V boj se opět staly jedním ze symbolů domácího odboje. V září 1940 byl Vojtěch Preissig zatčen a v červnu 1944 zemřel v koncentračním táboře Dachau.

Výstava představuje soubor plakátů a pohlednic nacházejících se ve sbírce Vojenského historického ústavu Praha. Díla Vojtěcha Preissiga jsou doplněna o tři plakáty završující úsilí o vznik samostatného státu, které pocházejí přímo z převratových dnů roku 1918. Výstava v Písecké bráně trvá do 13. 11. a je zdarma přístupná denně kromě pondělí od 13 do 19 hodin.