Zdravotně postižení si vymění parkovací průkazy

náhled souboruParkovací průkazy označující vozidla, která přepravují těžce zdravotně postiženou osobu a mohou tak využívat výhod parkovacích stání pro invalidy, musí nahradit během příštího roku průkazy nové. Vyplývá to z novely prováděcí vyhlášky. Již nyní a během celého příštího roku si lidé mohou přijít o nový průkaz zažádat.

Nové označení vozidel se týká občanů, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P. Těch jsou v Praze 6 téměř tři tisíce. Tato výměna se nevztahuje na občany se sluchovým postižením. Stávající označení mohou invalidé ve vozech využívat na území České republiky do ukončení jeho platnosti, nejpozději ale do 31. 12. 2012. Pokud mají zájem, mohou si již nyní zažádat o nový průkaz předepsaný podle nové vyhlášky. Žádosti vyřizuje odbor sociálních věcí úřadu městské části.

K vydání nového parkovacího průkazu je žadatel povinen předložit fotografii o rozměrech 35 x 45 mm aktuální podoby. Průkaz musí být nově opatřen i podpisem držitele průkazu. „Pokud si s sebou lidé přinesou fotografii a stávající parkovací průkaz, lze výměnu vyřídit během jedné návštěvy radnice. Osamělým občanům, pro které je obtížné se dostat na úřad, je kdispozici mobilní radnice,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí Jitka Köcherová.

Žadatel o vydání nového parkovacího průkazu je zároveň povinen stávající označení odevzdat odboru sociálních věcí.

Pracovnice odboru sociálních věcí provede záznam o vydání parkovacího průkazu také do stávajícího průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pokud v tomto průkazu nebude již místo pro zapsání do rubriky úřední záznamy, musí občan předložit další fotografii k vystavení nového průkazu ZTP/P a uhradit správní poplatek 30,- Kč za vystavení průkazu. 

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. O 7 )


Vyobrazení přední strany.


Vyobrazení zadní strany.