Lidé se zajímali o své okolí

V listopadu se představitelé radnice sešli na pravidelných setkáních postupně s občany Střešovic, Hanspaulky a Baby a Červeného vrchu a Veleslavína.

Na všech setkáních se řešila zejména situace v dopravě a bezpečnostní opatření, nedostatečná péče o chodníky ze strany majitele, kterým je hlavní město Praha, i problematika úpravy veřejných prostranství.

Obyvatelé Hanspaulky byli seznámeni s plánem na úpravy zeleně a realizaci nového parku, kterou nyní zahajuje městská část na svých pozemcích pod hanspaulským zámečkem. Autoři projektu z ateliéru AND ukázali plány na opravu cestního systému mezi hanspaulským zámečkem, ulicí Na Hanspaulce a Šáreckou ulicí, který je v havarijním stavu. Mezi zámečkem a ulicí Na Hanspaulce pak vznikne prostor pro vícegenerační hřiště s bezbariérovým přístupem a fitness prvky pro dospělé, doplní se lavičky a koše na odpadky. Obnova zeleně bude vycházet z dobového kontextu. Na opravy parku naváží úpravy Šárecké ulice, kde bude zklidněna doprava stavebními zpomalovacími prahy. Druhá etapa budování parku pod Šáreckou ulicí nastane až po vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům. V současné době by měla finišovat jednání mezi ČVUT a hlavním městem o to, komu pozemky patří. „Doufám, že se dohodneme,“ věří starostka Marie Kousalíková.

Ke zklidnění dopravy dojde i v prostoru před základní školou v Sušické ulici, kde bude prostor ulic zúžen a upraven tak, aby nedocházelo ke kolizním situacím.

Obyvatelé Baby se dočkají rekonstrukce ulic po opravách inženýrských sítí, které jsou zastaralé a v havarijním stavu. Jejich rekonstrukci V současné době plánuje odbor městského investora hlavního města. 

Lidé z Veleslavína se zajímali hlavně o budoucí osud křižovatky Evropské ulice s Veleslavínskou. Zde by po dokončení stanice metra měl vzniknout autobusový terminál pro autobusy přijíždějící ve směru od Kladna a Slaného. Terminál bude zastřešený a jeho součástí budou podzemní garáže s508 parkovacími místy.  Diskutovalo se také o pozemcích bývalého Strnadova zahradnictví. Hlavní město Praha bude v prosinci rozhodovat V rámci celoměstsky významných změn v územním plánu o tom, aby v lokalitě byla umožněna zástavba. Někteří místní obyvatelé se takovým záměrem nesouhlasí.