Na Emě se věnovali sportům, i pro handicapované

náhled souboruTématem 5. ročníku celoškolní kreativní soutěže Zlatá Ema je „Pohyb“.

Tomuto tématu byl proto věnován první celoškolní projektový den, aby žáci mohli nejen poznat něco nového, ale také se inspirovat pro své práce, které budou vytvářet do školní soutěže. Jedním z důležitých cílů též bylo, aby se dozvěděli co nejvíce o sportech, které provozují tělesně postižení sportovci, protože jim bude určen výtěžek z tradičních charitativních předvánočních trhů.

Činnosti v průběhu projektového dne byly velmi různorodé. Většina tříd se účastnila programu, který škola uspořádala společně s Českým svazem tělesně postižených sportovců. Skládal se z přednášek a praktických ukázek různých druzích sportů, které provozují tělesně postižení sportovci. Prezentace se zúčastnili Bohuslav Hůlka (florbal a orientační závod), Jarmila Onderková (potápění), Zbyněk Švehla (triatlon a handbike) a paní Radka Kučírková, místopředsedkyně ČSTPS. Pro mnohé žáky byla překvapením šíře a pestrost sportovních aktivit, které se dají provozovat s handicapem, a velkou výchovnou hodnotu mělo i to, že jim přítomní sportovci vyprávěli, jak jim sport pomáhá při zvládání jejich postižení, a že si žáci mohli tyto sporty vyzkoušet se speciálními pomůckami, např. si na vozíčcích zahrát florbal, košíkovou či handbike.

Do školy přišli na besedy také významní čeští sportovci, bývalí i současní reprezentanti a držitelé mnoha medailí. Se žáky besedovala bývalá reprezentantka, atletka Jarmila Kratochvílová, držitelka světového rekordu na trati 800 m, sprinter a překážkář Petr Svoboda, reprezentant vřecko-římském zápasu Marek Švec. Děti z 1. a 2. tříd navštívila tyčkařka Jiřina Ptáčníková. Jarmila Kratochvílová zároveň přijala patronát nad 5. ročníkem soutěže Zlatá Ema.

Některé třídy navštívily různá sportoviště, např. prohlídku stadiónu AC Sparta Praha, Fitness centrum ve Střešovicích,  Beach Arenu na Strahově. Kromě těchto aktivit žáci ve třídách zpracovávali a prezentovali své projekty na téma "Pohyb" (historie olympijských her, významní čeští sportovci, druhy sportů apod.)