Pražské služby zajistí nadstandardní svoz odpadu

V době svátků bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

„Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz  zajištěn dle sobotních programů. Od 25. 12. do 31. 12. 2011 již bude zajištěna normální pracovní směna  dle příslušných svozových programů, tedy jako ve všedních dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu ze sídlišť,“ uvedla tisková mluvčí Pražských služeb Miroslava Egererová a dodala: „U tříděného odpadu budeme ve dnech 19.–31. 12. 2011 provádět mimořádný svoz skla.“ 

Svoz vánočních stromků

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2011 do 28. 2. 2012. Vánoční stromky je třeba odkládat vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu.