Školka Za Oborou slavnostně otevřena

náhled souboru Nová mateřská škola, která od konce září funguje v Malém Břevnově, se dočkala slavnostního otevření. Pásku ke dveřím do školky, která byla po-stavena v rekordním čase, společně se starostkou Marií Kousalíkovou přestřihl i primátor Bohuslav Svoboda, který byl v Praze 6 na návštěvě. 

 

Novostavba mateřské školy Za Oborou nahradila původní, nevyhovující dřevostavbu družiny základní školy T. G. Masaryka, která nevyhovovala hygienickým požadavkům pro provoz mateřské školy. „Novostavba realizovaná v letošním roce, představuje objekt o čtyřech odděleních s celkovou kapacitou 112 dětí,“ uvedla Marie Kousalíková. Z celkových nákladů 61 milionů korun na stavbu, která trvala pouhých devět měsíců, Praha 6 zaplatila 46 milionů korun, hlavní město Praha přispělo částkou 15 milionů korun.

Dvoupodlažní prostorná budova má výukový pavilon se čtyřmi třídami, ke kterému je připojen hospodářský pavilon s jídelnou, varnou a školnickým bytem. Součástí díla byla i celková rekonstrukce zahrady, snovými herními prvky a nové oplocení areálu. „Pro zvýšení bezpečnosti dětí byl v ulici Za Oborou postaven zvýšený stavební zpomalovací práh s přechodem pro chodce. Zároveň byl opraven i chodník před mateřskou školou. Děti mohou využívat i přilehlé dětské hřiště, které bylo zrekonstruováno v loňském roce V rámci celkové rekonstrukce parku Malý Břevnov,“ doplnil radní pro oblast školství Ondřej Balatka. Již vloni byla V rámci rekonstrukce parku postavena protihluková stěna chránící děti před nadměrným hlukem z Bělohorské.

Mateřská škola Za Oborou je součástí ZŠ a MŠ T. G. Masaryka. Školní vzdělávací program pod názvem „Kouzelné okénko do světa pohádek“ je založen na pocitech, ve kterých děti vytváří zemi pohádek a příběhů. „Touto cestou bychom chtěli děti vracet zpět k moudrým a laskavým pohádkám, které svým obsahem pohladí dětskou duši,“ říká ředitelka školky Dana Hudečková. Součástí programu jsou vystoupení profesionálních divadel, společné výtvarné dílničky pro rodiče a děti, společné akce s nedalekou základní školou a ostatními mateřskými školami, výlety, přírodovědné vycházky, besídky pro rodiče. Děti mají možnost se dvakrát týdně učit angličtinu.

Podle starostky Marie Kousalíkové je v současné době poptávka po místech v mateřských školách uspokojena. „Demografický vývoj se nějakým způsobem zastavil, takže my jsme dokázali uspokojit nejen všechny děti, které mají před školní docházkou, ale ve školkách jsou umístěny i mladší další děti.“ Městská část proto v následujících letech plánuje pouze opravy stávajíce budov. „Máme pár školek, které by potřebovaly nový plášť nová okna a podobně, a to bude postupně dělat,“ dodala starostka.