Služebna městské policie už je i na Hanspaulce

náhled souboruV listopadu byl zahájen zkušební provoz nové okrskové služebny městské policie spadající pod Obvodní ředitelství

Praha 6, která se nachází na Hanspaulce v zrekonstruované obecní vile v Hermelínské ulici 6. 

Pro potřeby občanů byly stanoveny úřední hodiny pondělí a středa 9–11 hod. a 15–17 hod., úterý a čtvrtek 17–18 hod. V jejich průběhu se mohou na strážníky občané obracet s konkrétními problémy z oblasti veřejného pořádku, dopravy, občanského soužití, pouliční kriminality. Mohou zde rovněž odevzdávat nálezy věcí, vznášet dotazy, připomínky, případně i řešit přestupky na základě výzvy pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku. Telefonický kontakt je 220 570 228 nebo 220 570 232, který je využitelný pouze v době úředních hodin. Pro oznámení neodkladné záležitosti využijte tel. 224312359-60 nebo bezplatnou linku tísňového volání 156.

Dům v Hermelínské 6, který je v majetku městské části, prošel během roku kompletní rekonstrukcí. V domě zůstaly zachovány zdravotní služby, ordinuje zde praktická lékařka MUDr. Zýmová, MUDr.Kubiče bude provozovat ordinaci ortopedie, traumatologie a rehabilitace. Pro přístup k dvěma ordinacím byla vybudována bezbariérová plošina. Dále jsou v domě čtyři obecní byty. V domě by měla výhledově fungovat i kancelář městské části.