Strahovská interna léčí 40 let

náhled souboruInterní oddělení Strahov, pracoviště Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 6, slavilo 40. výročí v hotelu Pyramida odbornou konferencí věnující se onemocnění ledvin.

Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze slaví letos 220 let své existence.  Součástí oslav byla i konference k40. výročí zahájení činnosti hemodialyzačního střediska na Interním oddělení Strahov, které je součástí VFN V Praze.. Na místo dorazila řada předních lékařů a zdravotníků z oboru nefrologie, který se zabývá diagnózou a léčbou ledvin, transplantací ledvin a náhradou funkce ledvin-dialýzou. Akce se uskutečnila pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze profesora Tomáše Zimy a ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Dany Juráskové.

Přednášky, věnující se specifické problematice onemocnění ledvin, si vyslechlo na 200 účastníků.

Interní oddělení Strahov VFN v Praze patří dlouhodobě mezi přední česká pracoviště věnující se pacientům s chronickým selháním ledvin a pod vedením primáře MUDr. V. Polakoviče ve spojení s dalšími odbornostmi nabízí vysoce specializovanou a komplexní péči. Nemocní jsou tu sledováni na interní, nefrologické či jiné ambulanci, rozsáhlý je pravidelný dialyzační program a v případě potřeby nemocnice nabízí služby lůžkových oddělení. Samotné hemodialyzační středisko, které oslavilo 40. výročí provozu, je dnes vybaveno vysoce specializovanou technikou a splňuje tak všechna náročná kritéria na poskytování péče dle všech moderních doporučených medicínských postupů.