Výstava ukazuje Vánoce před sto lety

náhled souboruVýstavu „Vánoce ve staré Praze“ s kouzelnou atmosférou starých časů lze až do ledna zhlédnout v Písecké bráně.

Třicet unikátních fotografií přenese návštěvníky do atmosféry předvánočního a vánočního času Prahy před sto lety. Fotografie z počátku 20. století ze sbírky historika fotografie Pavla Scheuflera ukazují duchovní rozměr Vánoc i radost pramenící z vánočních dárků pod stromečkem. Romantiku zasněženého města s předvánočními trhy doplňují snímky zimních radovánek Pražanů.

Vánoce bývaly klidnější

Advent a Vánoce prožívali Pražané v prvních desetiletích existence fotografie podobně intenzivně jako dnes, jejich aktivity však byly zaměřené více duchovním směrem a opředené tradičními zvyky. Mikulášská nadílka se u našich předků neslavila s takovou pompou, nicméně kolem svátku legendárního štědrého biskupa se již naplno rozjel mikulášský trh na Staroměstském náměstí, kam chodila většina Pražanů.

Prožívání vánočních svátků mívalo v mnoha pražských rodinách důstojnou atmosféru klidu. Na snímcích z vánočních dnů nacházíme jak obrazy plné pokory, tak záběry stavící na odiv nějaký výjimečný dárek. Stejně jako dnes, i tehdy se fotografie z Vánoc pořizovaly jako rodinná památka na sváteční chvíle, i když snímků nevznikalo takové množství. Zvyk zdobit stromeček a dávat dárky byl v době zrodu fotografie již rozšířený, jen množství dárků nebývalo nikterak ohromující a výzdoba stromečků skromná. K oblíbené štědrovečerní úpravě kapra na černo dodávaly četné pražské pivovary tzv. mladinku, teplé pivo. Po jedenácté hodině večerní se lidé odebírali do kostelů na „půlnoční”. Zasněženými ulicemi blikaly plynové svítilny, tu a tam přeletěly sáně s hlaholem zvonků. Podle snímků se zdá, že o vánočním čase kolem roku 1900 býval v Praze – na rozdíl od současnosti – pravidelně sníh.

Štědrovečerní večeře, následující Boží hod a svátek sv. Štěpána, byly spojeny s mnoha rituály, k nimž patřily i pověry kolem předvídání dalšího osudu členů rodiny. Rozkrajovalo se jablko, v umyvadle s vodou se pouštěly ořechové skořápky se svíčkou, lilo se olovo. Bylo zvykem chodit do kostelů, kde byly od Štědrého dne vystaveny jesličky, z nichž některé upoutávaly pozornost svou neobvyklostí. I poslední den v roce se slavil v poněkud jiném duchu, než je tomu dnes. Staropražan trávil Silvestra obvykle doma při džbánu pražského piva. Na Nový rok se Pražané svátečně ustrojili a chodívalo se do kostela.

Výstavu zahájila starostka Marie Kousalíková, protože Praha 6 je jedním z partnerů výstavy, kterou uspořádalo občanské sdružení Porte. Výstava s tematikou Vánoc by měla být první ze série výstav, které budou mít svá specifická zaměření, například historická Praha sportovní, móda v Praze a podobně.

Písecká brána je otevřena denně mimo pondělí od 14 do 19 hodin.


Neznámý autor, Sedmero dam na sáňkách, údajně v Šárce, 1910.