Co říkáte odchodu starosty Tomáše Chalupy na ministerstvo

a jak hodnotíte jeho osmileté působení ve vedení městské části?

Ministerstvo životního prostředí je pro každého politika ODS mimořádně náročná disciplína.

Přeji Tomáši Chalupovi, aby měl sílu překročit ideologický stín, který ODS na ochranu přírody a zlepšování životního prostředí dosud vrhala.

Seriozní hodnocení nelze vtěsnat do několika anketních řádek. Faktem je, že v mnoha zásadních věcech jsme se neshodli. Zejména v oblasti velkých dopravních staveb považuji řešení prosazovaná panem starostou za vyloženě škodlivá. Musím však ocenit jeho slušné jednání vůči opozici a ochotu o věcech opravdu diskutovat. Svým nástupcům nastavil v tomto směru laťku hodně vysoko.

Petra Kolínská,
za klub zastupitelů Strany zelených

Jmenování dlouholetého starosty MČ Praha 6 Tomáše Chalupy ministrem životního prostředí vnímám jako vcelku logický krok politické strany, jejímž je členem, v kontextu problémů, se kterými se resort v poslední době potýkal. Myslím si také, že je obecně prospěšné, když úspěšný komunální politik, a tím Tomáš Chalupa v Praze 6 jistě byl,  je pověřen ministerskou funkcí. Ve vedení městské části Tomáš Chalupa nebyl pouze 8 let jako starosta, ale fakticky let třináct, pokud se započítá i jeho „místostarostování“.

A v Praze 6 se za tu dobu udělal velký kus práce ku prospěchu jejích obyvatel.

Miloš Balabán
za klub zastupitelů ČSSD

Když zastupitelstvo v listopadu rozhodovalo, kdo bude starostou, snad nikdo nepochyboval, že to bude Mgr. Tomáš Chalupa, nepřehlédnutelný pravicový politik, výborný řečník, dávající vždy zaníceně a otevřeně najevo své přesvědčení. Tehdy nikoho nenapadlo, že se za několik týdnů stane ministrem.

I když mezi námi vznikaly ostré výměny názorů vzhledem k odlišnému vidění minulosti i budoucnosti, byly chvíle, kdy jsme k sobě měli blízko. Starosta chápal potřebu dialogu a komunikoval napříč politickým spektrem. Existoval mezi námi prostor pro porozumění. Shodu jsme sice nenašli, např. když jsme žádali snížení nájemného, či výstavbu obecních bytů pro mladé rodiny a seniory, ale i přes to se řada našich podnětů v politice MČ uplatnila právě díky dialogu, který byl v zastupitelstvu umožněn za starostování Tomáše Chalupy.

Dagmar Gušlbauerová
za klub zastupitelů KSČM

V uplynulých volebních obdobích mohla ODS díky své síle provádět v Praze 6 svou vlastní politiku, nemusela dělat kompromisy. Odpověď na otázku zda tuto šanci nepromarnila, je stejná jako odpověď na otázku, zda byl Tomáš Chalupa dobrým starostou. Není pochyb, že jeho starostování bylo, měřeno volebními výsledky ve dvou po sobě jdoucích obdobích, velmi úspěšné. Nicméně odpověď na otázku zda byl nejen úspěšný, ale také dobrý starosta, není zdaleka tak jednoznačná. Vedle nesporné pracovitosti, inteligence a sebevědomí projevil Tomáš Chalupa v druhé části funkčního období i sklony k populismu a k autoritářskému řízení. Většina komunálních politiků mu ale musí závidět obratnost, s jakou dokázal  prezentovat na veřejnosti svou práci (pohříchu zhusta za obecní peníze). V některých aspektech je třeba chovat k výsledkům jeho práce respekt (např. školství, čistota obce, bezpečnost). Nicméně především v oblastech souvisejících s dlouhodobým výhledem (následky stavby tunelu Blanka, Břevnovská radiála, kauza kolejového spojení s letištěm, některé přefinancované stavby), nejsou výsledky jeho starostování ani zdaleka tak oslnivé, jak je často prezentováno. Přejeme touto cestou Tomáši Chalupovi další úspěchy a doufáme, že na Prahu 6 i s jejími problémy a potřebami nezapomene.

Michal Tryml
za klub zastupitelů TOP 09