Nový tajemník úřadu Holický: Musíme šetřit

náhled souboruÚřad městské části má od ledna nového tajemníka. Je jím Jan Holický, který předchozí tři roky zastával na úřadu funkci vedoucího odboru školství. Jako vítěze výběrového řízení ho do funkce ještě před koncem roku jmenoval starosta Tomáš Chalupa se souhlasem ředitele magistrátu.

V čem spočívá funkce tajemníka?

Tajemník řídí úřad a zodpovídá za jeho provoz, koordinuje jak samosprávnou činnost úřadu, která je řízená radou a zastupitelstvem, tak i státněsprávní agendu, která obecní radě nepodléhá. Je zároveň nadřízeným všech zaměstnanců úřadu.

Úřad Prahy 6 vždy kladl velký důraz na otevřenost k občanům. Bude tento trend pokračovat?

Rozhodně chci zachovat již nastavené služby. I přes úsporná opatření, která nás čekají, budou občanům dál k dispozici informační kanceláře i mobilní radnice. Lidé se mohou objednávat k úředníkům přes internet pomocí aplikace Alokace času úředníka, fungují úřední podání formou SMS, na nešvary v ulicích lidé mohou upozorňovat pomocí MMS zpráv zasílaných radnici. V dohledné době plánujeme modernizaci a zpřehlednění internetových stránek.

Zmínil jste úsporná opatření. Čeho se budou týkat?

Mým hlavním úkolem bude zefektivnit chod úřadu. Je nutné snížit náklady na provoz, ale tak, aby to občané na službách úřadu pokud možno nepocítili, případně pocítili co nejméně. Vzhledem k tomu, že se snížily příjmy, musí se snížit i výdaje. Na provozu radnice je potřeba ušetřit zhruba deset procent oproti loňským výdajům.  Spoří se například na nákupu denního tisku, který je dostupný na internetu, služební auta mají instalované GPSky, revidovat budeme náklady na provoz budovy. S dostavbou šestého patra ušetříme za pronájmy sálu pro jednání zastupitelstva… Určitý přínos by měly přinést připravované změny ve struktuře úřadu vedoucí ke zjednodušení procesů tak, aby se dokumenty vyřizovaly nejrychlejší cestou. Šetřit se pochopitelně musí i na nákladech na zaměstnance.

Znamená to, že se bude propouštět? Něco naznačil již návrh rozpočtu na letošní rok schválený prozatím jen radními…

Ano, i na tento úkol jsem připraven. Uspořit se dá buď snížením platů, nebo snížením počtu zaměstnanců, a já se v rámci změn ve struktuře úřadu přikláním spíše ke druhé variantě. Definitivní návrhy na změny předložím radním až po zvolení nového starosty.

Do funkce tajemníka jste přešel z pozice vedoucího odboru školství. Kdo bude vést odbor školství nyní?

Odbor školství stejně jako živnostenský odbor mají momentálně neobsazené posty vedoucích a jejich řízením jsem pověřen já z pozice tajemníka. Také tato místa se budou obsazovat až po organizační změně schválené radou a novým starostou.

33letý inženýr ekonomie Jan Holický převezme funkci nejvyššího muže úřadu poté, co byl rok pověřen jeho řízením Václav Pátek. Před ním úřad sedmnáct let vedla Lenka Pokorná, a to až do své náhlé smrti. Jan Holický byl v letech 98–2002 zastupitelem, v letech 2002–2008 radním pro oblast školství, sociální oblast, oblast kultury, životního prostředí nebo zdravotnictví. V roce 2008 se vzdal politických funkcí a nastoupil dráhu úředníka.