Praha 6 aktualizovala hodnocení škol

Radnice Prahy 6 zveřejnila na internetových stránkách www.jakdoskoly.cz aktualizované hodnocení základních škol, které monitoruje uplynulé tři roky. Rodičům může pomoci vybrat vhodnou školu pro své děti a zároveň se orientovat v nabídce škol v Praze 6.

„Právě pro snazší orientaci rodičů jsme připravili ucelený a podrobný, přesto srozumitelný materiál hodnocení základních škol, s jejich zaměřením, specializacemi i nabídkou mimoškolních aktivit,“ vysvětlil Ondřej Balatka, radní zodpovědný za oblast školství. Uvedl také, že téměř polovina šestkových dětí dnes chodí do škol mimo jejich spádovou oblast. To dokazuje, že rodiče si školy pečlivě vybírají.

Evaluace zahrnuje hodnocení dvou tříletých období provozu školy a zahrnuje identifikační a základní informace o profilu škol. Skládá se ze tří částí, jedna jsou statistická data a přehledy, které uvádějí například počty žáků a tříd, vývoj zájmu o první třídy, procenta dětí, které odejdou na střední školy a gymnázia, úspěchy na soutěžích, ale i to, zda škola využívá čerpání grantů a podobně. Dalšími částmi je hodnocení školy z odboru školství městské části, poslední pak hodnocení psané samotnou školou.

Na přelomu ledna a února se konaly zápisy do prvních tříd pro školní rok 2011 – 12. Počet loňských prvňáčků přesáhl hranici  850 žáků v 37 třídách. Vzhledem k demografickým údajům o dětech narozených před šesti lety lze očekávat navýšení počtu zájemců o zápisy do 1. tříd o dalších zhruba 100 dětí.