Starosta rezignoval, nový bude v únoru

Tři měsíce od komunálních voleb přišla Praha 6 o starostu Tomáše Chalupu. Vedení městské části se vzdal poté, co jej prezident Václav Klaus jmenoval ministrem životního prostředí. Nového starostu zvolí zastupitelstvo 25. února na mimořádném jednání.

„Nabídku stát se členem reformní vlády považuji za obrovskou výzvu. Chápu ji jako projev důvěry premiéra Petra Nečase vůči mé osobě, čehož si velice vážím,“ uvedl Tomáš Chalupa. „Chápu ji také jako ocenění dosavadního vývoje a práce mého týmu a mých spolupracovníků na radnici v Praze 6 za posledních dvanáct let,“ říká Chalupa. „Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem za podporu, a to nejenom členům mého týmu, ale i občanům Prahy 6,“ dodává.

Funkci starosty složil Tomáš Chalupa 18. ledna, den po svém jmenování ministrem. Den předtím se na mimořádném jednání sešla rada městské části, která rozhodla o přerozdělení kompetencí starosty. Rada souhlasila s pověřením místostarosty Jana Záruby k vedení radnice a k provádění úkonů souvisejících se zastupováním starosty v rozsahu jeho gesce a pravomocí. Zastupuje tak starostu na veřejnosti, rozhoduje o případném řešení krizových otázek, rozhoduje v případě mimořádných situací, jako jsou například povodně.

Po přechodnou dobu do zvolení nového starosty přebírá odpovědnost za oblast zdravotnictví a zahraničních vztahů radní Ondřej Balatka, oblast kultury, sportu a volného času má na starosti radní Veronika Vymětalová. Místostarosta Petr Ayeboua převzal odpovědnost za oblast sociálních věcí. „Tento stav potrvá jeden měsíc. Současně s volbou nového starosty dojde i k přerozdělení jednotlivých agend,“ domnívá se Záruba.

 Nový starosta Prahy 6 zřejmě vzejde vzhledem k výsledku komunálních voleb z řad 21 zastupitelů ODS. Tomáš Chalupa jako předseda šestkové ODS svolá oblastní sněm, který se ke kandidátům vyjádří a dá doporučení klubu zastupitelů. V současné době probíhá o výběru starosty diskuze. Podle prohlášení Tomáše Chalupy není pravidlem, že by pověřený starosta měl být automaticky zvolen starostou. Hovoří se o dlouholetém neuvolněném radním Věroslavu Gebouském nebo o zastupitelce Marii Kousalíkové, bývalé místostarostce.

Volba nového starosty městské části Praha 6 se uskuteční 25. února od 14 hodin v sálu Masarykových kolejí v Thákurově ulici.