Štěrk, psí výkaly a odpadky odhalila obleva, Praha 6 uklízí

náhled souboruLednová obleva stáhla sněhovou pokrývku ze silnic a chodníků. Na veřejných prostranstvích tak objevilo velké množství posypu, odpadků a psích exkrementů. Radnice Prahy 6 zahájila intenzivní úklid.

„Je to poprvé v historii, kdy jsme v podstatě k „jarnímu úklidu“ sáhli uprostřed zimy. Ale situace byla opravdu neúnosná,“ říká místostarosta Jan Záruba pověřený v únoru vedením radnice.

Praha 6 jako jediná ze všech měst zajišťuje schůdnost chodníků na celém svém území, proto se v lednu musela vyrovnat s množstvím posypu, který zůstal v ulicích po odtátí sněhu. „Na území Prahy 6 bylo doposud odklizeno téměř 3 tisíce tun posypu,“ informoval Záruba.

Do úklidu byla nasazena veškerá technika. Dodavatelské firmy zajistily odklizení inertního posypu z chodníků, na kterých zajišťují zimní údržbu. Přednostně byl odklizen posypový materiál z centrální části Bubenče a Dejvic, který byl odvezen do 2 dnů po odtátí sněhu. Následně bylo provedeno odmetení posypového materiálu na sídlišti Dědina, Červený vrch, Petřiny a v Břevnově. „Z těchto lokalit se prozatím inertní posyp neodváží, ale ponechává se na okraji chodníků k eventuálnímu dalšímu využití v rámci zimní údržby,“ vysvětluje Záruba. Tím chce radnice uspořit za nákup nového materiálu, který se jinak odváží na skládku. Třídění posypu je totiž ekonomicky nevýhodné.
„Občané si však musí uvědomit, že není v technických ani finančních možnostech městské části, aby byl posyp z chodníků po každé oblevě odklizen, navíc je to nebezpečné,“ dodává. V případě odklizení posypu a následné sněhové nadílce a při střídavých teplotách hrozí na neošetřených chodnících vytvoření zmrazků.

Na jednorázovém úklidu se podílela i Technická správa komunikací, která nechala odklidit posyp ze všech hlavních komunikačních tahů a postupně se uklízí i chodníky. S odklízením štěrku výrazně vypomáhají i pracovníci organizační složky PRO 6 zaměstnávající bezdomovce nebo osoby ve výkonu trestu.

Městská část plánovala do úklidu také nasazení brigádníků sněhové pohotovosti. Než k němu došlo, začalo znovu sněžit.

Každoroční jarní generální úklid městské části bude zahájen hned, jak to počasí dovolí.

Lidé zuří, všude jsou psí výkaly

Psí výkaly na všech chodnících v takové intenzitě, že se nedalo projít, ukázaly na neukázněnost majitelů psů. Ti využívají sněhu k tomu, aby zakryli, co jinak seberou. „Na radnici se s velkou intenzitou obrátili občané žádající tvrdší zásah proti neukázněným pejskařům,“ sdělil místostarosta Záruba odpovědný za životní prostředí.

Osvětové kampaně, které radnice v minulosti iniciovala, bohužel nepřinášejí kýžený výsledek. To vnímá i Jan Záruba a říká: „Podmínky pro to, aby pejskaři uklízeli, máme na území městské části nadstandardní. Praha 6 má na území městské části největší síť stojanů na sáčky na psí exkrementy a košů, kterou budeme průběžně vylepšovat. Je ale třeba sáhnout i k dalším krokům.“ Městská část připravuje ve spolupráci se zodpovědnými pejskaři další kroky, které představí během jara.

Praha 6 momentálně plánuje jednorázový výsběr psích exkrementů v zeleni. Běžně jsou psí exkrementy na chodnících uklízeny spolu s dalšími nečistotami při pravidelných úklidech od dubna do prosince. Na vybraných úsecích centrální části Bubenče a Dejvic denně, v dalších vybraných úsecích 5x týdně a na zbytku území městské části jednou měsíčně.

Dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích mají i městští strážníci, kteří mohou uložit blokovou pokutu do 1000 Kč. V roce 2010 řešili strážníci celkem 111 přestupků za neuklizení psích exkrementů a pachatelé těchto přestupků zaplatili na uložených pokutách více jak 24 tisíc korun.
Lidé si bohužel myslí, že odhození odpadků, nedopalků a jiných nečistot do sněhové pokrývky nikdo nevidí. Sami jsou po oblevě překvapeni, kolik nepořádku je všude kolem nich. Městská část zajišťuje úklid odpadků v zeleni v centrální části dvakrát týdně, v ostatních lokalitách jednou za 14 dní. S ohledem na finanční možnosti městské části letos dojde ke snížení sběru odpadků.


V pásu zeleně v ulici Zelená došlo k enormnímu znečištění.  Přispělo k tomu to, že plocha byla z důvodu otevření zrekonstruované vozovky v  Terronské, využita jako mezideponie sněhu, který obsahoval i řadu nečistot. Úklid odpadků provedli pracovníci organizační složky PRO 6.


Tři tisíce kilogramů posypového materiálu bylo během lednové oblevy odklizeno z chodníků v Praze 6. Úklid provedly firmy, které zajišťují pořádek během roku.


Sníh schová odpadky i psí výkaly. Lidé toho rádi zneužívají, po oblevě jsou sami překvapeni.