Střední školy přijímají přihlášky

Únor a začátek března je poslední možností pro žáky devátých tříd a jejich rodiče, kdy se mohou rozhodnout, kde pokračovat ve studiu. Nejpozději do 15. března je potřeba řediteli vybrané školy odevzdat přihlášku.

Formulář lze získat na základní škole nebo je ke stažení na internetu, správnost vyplněných údajů pak základní škola potvrdí. Hlásit se lze až na tři školy, případně na tři různé obory v rámci jedné školy.

Možnost přestupu na osmiletá gymnázia mají žáci pátých tříd základních škol. I pro ně platí termín odevzdání přihlášek 15. března.

Gymnázium Arabská
Arabská 14, Praha 6, www.gyarab.cz
Obory: humanitní vědy (60 míst), přírodní vědy (60 míst), programování (30 míst)
Přijímací řízení je organizováno pro každé ze tří studijních zaměření zvlášť, škola má vlastní testy z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu.

Gymnázium Jana Keplera
Parléřova 2, Praha 6, www.gjk.cz
Obory: Čtyřleté studium – 3 třídy
 Osmileté studium – 1 třída
Přijímací řízení pro 4 leté studium: humanitní a přírodovědný test připravuje škola, testy obecných studijních předpokladů SCIO 
Přijímací řízení pro 8 leté studium: humanitní test připravuje škola, test z matematiky a obecných studijních předpokladů SCIO

Gymnázium Nad Alejí
Nad Alejí 1952, Praha 6, www.alej.cz
Obory: Čtyřleté studium – 1 třída
 Osmileté studium – 2 třídy
Přijímací řízení: testy  SCIO – český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady. U 4letého studia vlastní testy z angličtiny.

Anglo–německá OA a.s.
Bělohorská 182, Praha 6, www.anoa.cz
Obor: ekonomika a podnikání
Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí je hodnocení studijních výsledků ze ZŠ v profilových předmětech a zejména zájem o studium. Platí se školné.

Praktická škola
Rooseveltova 8, Praha 6, www.skolaroos.cz
Praktická škola je určena absolventům základních škol praktických a speciálních a žákům, kteří absolvovali základní vzdělávání formou individuální integrace na běžných základních školách. Výuka probíhá v samostatných prostorách v areálu Základní školy Pod Marjánkou v Praze 6.

Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium
Evropská 33, Praha 6, www.pedevropska.cz
Pedagogické lyceum – zkouška český jazyk, matematika, 30 míst.
Gymnázium – přijímací zkoušky český jazyk, matematika a hudební nebo výtvarná výchova, 68 míst.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – praktická zkouška: mluvený projev, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. Stručný vědomostní test z českého jazyka, 68 míst.

SOŠ civilního letectví, Praha – Ruzyně
K Letišti 278, Praha 6, www.soscl-ruzyne.cz
Obory: Letecký mechanik, mechanik elektrotechnik, ekonomika a podnikání
Přijímací řízení pouze u oboru ekonomika a podnikání – písemná zkouška a přijímací pohovor.

Střední škola hotelnictví a gastronomie s.r.o.
Koulova 15, Praha 6, www.skolahotelnictvi.cz
Obory: cestovní ruch, gastronomie, kuchař – číšník
Přijímací pohovor. Platí se školné.

Obchodní akademie
Krupkovo náměstí 4, Praha 6, www.oakrupkovo.cz
Obory: obchodní akademie (90 míst), ekonomické lyceum (60 míst)
Bez přijímacích zkoušek na základě průměrného prospěchu.

Soukromé SOU Dr. Peška s.r.o.
Šmolíkova 864, Praha 6, www.sou-pesek.cz
Obory: Kuchař – číšník.
Platí se školné.

Soukr. SOŠ umění a managementu s.r.o.
Evropská 175, Praha 6, www.ssosum.cz
Obory: Užitá fotografie a média, grafický design, design interiéru
Talentové zkoušky se konaly již v lednu.