Tramvajová trať do Podbaby už se staví

náhled souboruDemolicí nepoužívaného mostu pro koleje železniční vlečky v lednu začala stavba prodloužení tramvajové trati do Podbaby. Hotová by měla být v červenci tohoto roku. Do té doby čeká obyvatele Podbaby několik dopravních omezení.

Zatímco během ledna pocítily dopady stavby pouze řidiči jedoucí Podbabskou, od února čeká omezení i místní obyvatele. Jak informoval Šestku Jiří Hájek ze společnosti Eurovia, která je dodavatelem stavby, od 31. ledna došlo k uzavření celého jízdního pruhu Podbabské ulice ve směru do centra, a to v úseku ulic Pod Juliskou x Pod Paťankou. Doprava je vedena obousměrně ve zbývajícím jízdním pruhu. Tento stav potrvá až do 30. května. Zároveň s vozovkou bude uzavřen i chodník pro pěší provoz. „Pro samostatný přístup k domům bude vždy vytvořen koridor,“ sdělil Hájek. Místní obyvatelé také přijdou o možnost parkování na středovém pásu Podbabské ulice, který bude součástí staveniště. „Jde o zhruba čtyřicet parkovacích míst. Kapacitní parkování je k dispozici v ulici Pod Juliskou. Po dokončení stavby bude vybudováno parkoviště proti hotelu Crowne Plaza,“ řekl místostarosta Jan Záruba odpovědný za dopravu a životní prostředí. Lidé z bytového areálu v Podbabě se domů dostanou po objízdné trase, která byla projednána s příslušnými úřady.

Opraví se i stará trať

Od února začala společnost Eurovia pracovat na přeložkách sítí a vodovodních řadů, poté přijde na řadu rekonstrukce komunikace a pokládka nového tramvajového tělesa v délce 260 metrů včetně budování tramvajové smyčky, což je dalších zhruba 290 metrů. Kvůli budování opěrné zdi bude na dva měsíce zrušena zastávka Ve Struhách směrem do centra.  V květnu pak pražský dopravní podnik na stavbu naváže rekonstrukcí 300 metrů dlouhého úseku stávající trati v ulici Jugoslávských partyzánů. V tu dobu dojde poprvé k přerušení tramvajového provozu. V květnu se také zruší původní smyčka.

Investorem opravy a prodloužení tramvajové tratě, které bude stát zhruba 280 milionů korun, je Dopravní podnik hlavního města Prahy. Část peněz získá formou dotace z operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Po nové i opravené trase by se lidé měli svézt 1. července. Prodloužená trasa bude mít dvě zastávky: Zelená a Podbaba. Zastávka Zelená bude o něco níže než současná provizorní stanice, tedy až pod křižovatkou ulic Jugoslávských partyzánů a Zelená. Zastávka v místě bývalé smyčky bude zrušena a posunuta níže. Ve směru z centra dojde k vybudování nové autobusové zastávky, ve směru do centra budou mimopražské autobusy zajíždět na zastávku koleje, aby se zajistila přímá návaznost na tramvaj. Úpravy čekají i vozovku, která se zúží na jeden jízdní pruh a pruh pro cyklisty. „Věříme, že dojde ke zklidnění dopravy v místech, která jsou vlastně vstupem do města,“ uvedl místostarosta Záruba.

Kdo chce, má nová okna

Nově položené tramvajové těleso bude mít antivibrační rohože, které snižují hluk. Přesto dojde u domů  podél nově budované trasy k výměně oken. „Jde o dvacet sedm vchodů v domech v ulicích Máslova, Heinemanova, Podbabská a Pod Juliskou, kde na základě hlukové studie budeme vyměňovat okna, pokud k tomu vlastníci bytů dají souhlas,“ uvedl Hájek ze společnosti Eurovia s tím, že s vlastníky objektů firma momentálně jedná, k výměně by mělo dojít během března. Po úpravě by okna měla mít minimální požadovanou hodnotu indexu zvukové neprůzvučnosti. To se ověří dalším měřením.

Železniční zastávka zatím nebude

Jedním výsledných efektů prodloužení tramvaje mělo být vytvoření přímého přestupního bodu z železnice na tramvaj. Proti původním předpokladům bude železniční zastávka Podbaba kvůli nedostatku peněz vybudována se zpožděním. „Pokud se nám nepodaří investiční záměr v nákladech odhadovaných na dvě a půl miliardy korun, který v sobě zahrnuje optimalizace úseku  Holešovice – Bubeneč prosadit, hrozí, že zastávka, která je součástí stavby, bude realizována nejdříve v roce 2014,“ uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla s tím, že dříve než v roce 2012 stavba reálná není.

Do budoucna je otevřena možnost prodloužení tramvaje do Suchdola. Tuto variantu podporuje i Praha 6.