Na Vypichu se montuje obr, který vyrazí metro

náhled souboruČásti prvního stroje, který bude razit tunely pro prodloužení metra A z Dejvické do Motola, už dorazily do Prahy. Začínají se montovat dohromady na Vypichu, odkud se stroj podzemím vydá do Dejvic.

Je to tunelovací stroj TBM EPB, jeden ze dvou, které pro stavbu pražského metra pořídila společnost Metrostav a který je nyní postupně sestavován v tunelu na Vypichu, odkud se rozjede v dubnu. Celý stroj bude mít po sestavení délku necelých sto metrů, celkovou váhu kolem šesti set tun a průměr razicí hlavy štítu šest metrů.

Právě kvůli své velikosti a váze musejí být stroje do Prahy dopraveny po částech, které jsou poté spouštěny jeřábem o nosnosti 120 tun do montážní jámy o průměru přes dvacet metrů a hloubce přes třicet metrů. Tam se teprve složí dohromady a nasadí před předem vyražené začátky tunelů. První ze strojů už získává v jámě na Vypichu svůj definitivní tvar tak, aby mohl koncem března začít pracovat. Dva razicí stroje budou nasazeny proto, že se budou razit zároveň tunely pro oba směry nové linky. Druhý štít začne pracovat začátkem druhé poloviny tohoto roku.Stroje vyrábí německá firma Herrenknecht ve Schwanau. Podobné, ale podstatně většího průměru, pomáhaly třeba se stavbou 57 kilometrů dlouhého tunelu vedoucího alpským Gotthardským masivem, který se po dokončení stane nejdelším železničním tunelem světa, v Římě či v Sofii. V České republice budou razit poprvé.

Díky nasazení těchto kolosů by měly být stavební práce podstatně rychlejší a především daleko šetrnější než je dnes už klasický způsob ražby tzv. Novou rakouskou tunelovací metodou za použití bagrů a trhavin, kdy se nejdříve vyrazí požadovaný prostor, pak se provizorně zpevní výztuží a stříkaným betonem, poté dojde na izolaci, další výztuž a betonáž do formy. Při použití moderní metody TBM nejprve štít vyrazí 1,5 metru dlouhou část tunelu, následně jsou pomocí speciálních servisních vozidel dovezeny železobetonové segmenty pro montáž ostění tunelu, dojde k jeho instalaci, malý prostor mezi vnější stěnou ostění a zeminou je vyplněn injektážní maltou a část tunelu je definitivně hotova. Za den zvládne sedmičlenná posádka stroje TBM EPB vytvořit podle odhadů v průměru dvanáct metrů, tj. za měsíc nepřetržité ražby 360 metrů jednokolejného tunelu metra.

Složení hornin, kterými se budou muset razicí štíty prokousat, je pestré. „Nachází se tam břidlice, křída i pískovec,“ popisuje nelehký terén Ermín Stehlík, specialista Metrostavu.

Odtěžená rubanina se na povrch bude dostávat pásovými dopravníky, které ji dopraví na dočasnou deponii v prostoru zařízení staveniště. Kompletní řešení technologie pásových dopravníků je také unikátní a ve spojení s 34 metrů hlubokou montážní šachtou pak použité podruhé na světě.

Metoda ražbou štíty je velice bezpečná a šetrná. Znamená to, že obyvatelé domů nad stavbou, zejména obyvatelé sídliště Červený vrch, by neměli práce pod zemí nijak pocítit. „Poklesy terénu by se měly pohybovat v řádu milimetrů, navíc se razí v hloubce kolem 30 metrů pod zemí. Na domy na povrchu by to nemělo mít žádný vliv,“ uvedl Jan Prosr z Metrostavu, který informuje veřejnost o stavbě každé úterý od 14 do 18 hodin v infocentru v ulici K Lánu 2.

Díky jedinečným technologiím by již na konci roku 2014 mohli cestující dojet metrem z Dejvic dál do čtyř nových stanic Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Celková délka trasy je něco málo přes šest kilometrů, z toho tři stanice budou ražené „klasicky“, již zmíněnou NRTM za pomoci bagrů a trhavin. V současné době se rozběhly práce na stavbě vestibulu stanice Červený Vrch. „Připravuje se stavební jáma a přístupová štola ke stanici,“ uvedl Jan Prosr.
Povrchové práce vnímají obyvatelé Prahy 6 nejvíce, zejména omezením dopravy na Evropské, kde je doprava do centra na dvou místech svedena do jednoho pruhu a v křižovatce s Horoměřickou a Liberijskou je omezeno odbočení do několika směrů. Směrem z Veleslavína na Petřiny je pak třeba využít objízdnou trasu přes Alžírskou a Kladenskou místo uzavřené Veleslavínské, a to až do konce tohoto roku.
Montáž štítu s číslem 609. Historicky první štít v Čechách se pomalu dává dohromady na Vypichu. Razit začne na konci března. Foto: Josef Husák, Metrostav, a.s.