Nižší dotace pro šestku znamená šetření

Praha 6 letos dostane méně peněz na dotacích z rozpočtu hlavního města. Musí proto ve vlastním rozpočtu sáhnout k dalším úsporným opatřením.

Hlavní město Praha schválilo v únoru definitivní rozpočet pro letošní rok. Ve všech rozpočtových kapitolách uplatnili zastupitelé princip pětiprocentní úspory. To se dotklo i dotací městským částem. Úspora ale přišla až poté, co dotace schválilo pražské zastupitelstvo v listopadu loňského roku, Praha 6 proto sumu zapracovala do svého rozpočtového provizoria i návrhu rozpočtu. Z původních 375 milionů 717 tisíc korun dotace klesla na 359 milionů 756 tisíc korun.

Podle zástupce starosty Petra Ayebouy, který má rozpočet Prahy 6 na starosti, nejde o zanedbatelnou částku. „Dosud plánovaný schodek v návrhu rozpočtu, však rozhodně zvyšovat nebudeme. Šestnáct milionů korun z rozpočtu hlavního města, o které oproti původním předpokladům přijdeme, budeme muset někde uspořit,“ řekl k tomu Ayeboua.

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda ví, že krácení dotací mohou starostové městských částí vnímat negativně. „Domnívám se však, že není možné hledat úspory jen ve výdajích centrálního rozpočtu. Podle současného vzorce, ze kterého se dotace vypočítávají, byly některé části postiženy více, jiné méně. Chci se dotační problematice věnovat a pokusit se najít lépe vyhovující model,“ dodal primátor. Dotace se nyní vypočítávají mimo jiné dle rozlohy, počtu obyvatel a průměru dotací z uplynulých let.

Praha 6 bude vlastní rozpočet schvalovat v březnu. Místostarosta Ayeboua hledá, jak šetřit. Se škrty počítá například v oblasti kultury. „Neznamená to, že budeme plánované akce rušit, ale spíš je umenšíme,“ sdělil. Například promenádní koncerty ve Hvězdě by mohly mít méně o jedno hudební odpoledne, opera v Šárce se musí udělat úsporněji. „Hledáme různé cesty. Například Pečovatelská služba získala grant ze státního rozpočtu, proto můžeme část peněz pro ni ušetřit nebo použít jinde.“