Strážníci učí děti, jak se chovat bezpečně

„Kdo z vás, děti, ví, jak udat polohu záchranářům, když voláte sanitku a nikde není název ulice?“ ptá se strážník z útvaru prevence pražské městské policie žáků 1. stupně. Po chvíli jeden z chlapců váhavě odpoví: „Podle čísla na sloupu?“ Dozvídá se, že odpověděl správně a s hrdým výrazem usedá mezi kamarády. Jsme na přednášce pražské městské policie.

Strážníci městské policie s preventivními přednáškami navštěvují mateřské, základní a střední školy po celé Praze a snaží se děti naučit nejen pravidla toho, jak se uchránit před tím, že by jim někdo ublížil, ale také jak pomoci. V rámci Prahy 6 strážníci navštěvují například ZŠ Petřiny-sever.

Zatímco jedna skupina strážníků zkouší s dětmi umělé dýchání, vysvětluje si s nimi, co dělat při krvácení z nosu nebo jaká jsou čísla tísňových linek, strážníci z jiné skupiny se snaží „nachytat děti na švestkách“ při přednášce o osobním bezpečí. „Jestlipak víte, jak odpovědět cizímu člověku, když vám zvoní u dveří, a jste samy doma, děti?“ pokládá otázku strážník. A rovnou si jednoho chlapce vyvolá a zahrají si scénku: Strážník zaklepe a ptá se: „Je doma táta?“ Chlapec popravdě odpoví, že ne. „Vidíte? A to je chyba. Nikdy nepřiznávejte, že jste sami doma. To raději řekněte, že táta spí a nechcete ho budit,“ vysvětluje strážník. A znovu: „Je doma táta?“ „Je, ale spí.“ A je doma máma?“ Na chlapcově tváři je vidět zmatek. Strážník proto dětem vysvětluje, že s cizími lidmi mají komunikovat jen co nejméně.

Strážníci seznamují děti také s pravidly silničního provozu a stále znovu dětem opakují základní pravidla bezpečného a zodpovědného chování. O pár ročníků výš už probírají témata, jako je šikana, drogy, extremismus, nutná obrana a krajní nouze, ale třeba i počítačová kriminalita.