Změny v očkování proti TBC

Veškerou činnost, která souvisí s očkováním kojenců proti tuberkulóze, převezme od začátku března poliklinika ve Spálené ulici. Pro veřejnost bude činnost kalmetizačního pracoviště na poliklinice Pod Marjánkou ukončena k poslednímu únoru.

V důsledku změny vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem se očkování proti tuberkulóze bude provádět pouze u dětí s indikacemi uvedenými v příloze této vyhlášky. Indikaci posuzuje lékař novorozeneckého oddělení. Došlo tak ke zrušení plošného očkování novorozenců, nechodí se na přeočkování ve dvou letech ani na revakcinaci v jedenácti letech. „Vzhledem k značnému snížení počtu očkovaných dětí došlo k podstatné redukci náplně práce kalmetizačních pracovišť. Praha 6 proto ukončí činnost kalmetizačního pracoviště k 28. únoru,“ informuje radní pro oblast zdravotnictví Ondřej Balatka.

Očkování (kalmetizaci) kojenců bude od 1. března zajišťovat Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1. Kontakt na kalmetizační sestru je 22924267. Činnosti spojené s dohledem nad tuberkulózou bude provádět nadále MUDr. Tomanová na poliklinice Pod Marjánkou.