Jaro je tady, začínají úklidy

S příchodem jarních dnů se naplno rozjíždí i úklid městské části. Kromě komplexního úklidu komunikací začíná pravidelný úklid chodníků a veřejných prostranství, které zajišťuje Praha 6. Obyvatelům městské části jsou kdispozici velkoobjemové kontejnery jak na bioodpad, tak na odpad z domácností.

Komplexní úklid vozovek odstartuje TSK vpondělí 4. dubna. „Vyzýváme obyvatele, aby důsledně sledovali dopravní značení stermíny a vyparovali svá auta zvozovek, “ upozorňuje místostarosta Jan Záruba, který je zodpovědný za oblast životního prostředí. Informační značení řidiče na čištění upozorní sedm dní předem.

Vdubnu zahajuje městská část také pravidelný úklid chodníků, který probíhá srůznou frekvencí ve všech lokalitách Prahy 6. „Minimálně jednou měsíčně se dotkne každé ulice,“ říká vedoucí odboru dopravy Dana Charvátová. Na pravidelném úklidu se podílí organizační složka pro 6, která dává práci bezdomovcům, nezaměstnaným a lidem ve výkonu trestu. Do úklidu chodníků se v březnu zapojili i brigádníci sněhové pohotovosti, kteří pomáhali odstranit tuny použitého posypového materiálu.

Pro jarní úklid zahrádek i domácností jsou obyvatelům šestky k dispozici velkoobjemové kontejnery, které zajišťuje městská část, a přistavují se o víkendech. Jednotlivé lokality s termíny postupně najdete v Šestce na úřední desce. Kontejnery jsou určeny jak k likvidaci rostlinného odpadu ze zahrádek, tak i objemného odpadu z domácností. Rozpis stanovišť najdete vŠestce na str. 11. Objemnější odpad lze odvézt do sběrných dvorů.