Jednali do noci, schválili vše

Březnové jednání zastupitelů patřilo mezi ty delší. Zastupitelé začali jednat ve dvě hodiny odpoledne a skončili půl hodiny před půlnocí.

Mohlo za to zejména schvalování rozpočtu, který většina zastupitelů považuje za základní dokument obce. Vrozpravě se proto mohli vyjadřovat o pět minut déle, než je zvykem.  Rozpočet, jako první bod programu, byl schválen až po sedmé hodině večer.

Kromě rozpočtu zastupitelé rozdělili granty do nejrůznějších oblastí. Voblasti zájmových aktivit usilovalo o grant téměř osmdesát projektů, znichž uspělo celkem padesát a mezi sebou si rozdělí přes jeden a půl milionu korun.

Do oblasti prevence rizikového chování investuje radnice vrámci grantového programu Zdravá šestka půl milionu korun. Peníze směřují na podporu rozvojových pobytů škol, na preventivní programy vkomunitních centrech i ve školách.

Do oblasti zdravotnictví a sociální péče míří prostřednictvím grantů vletošním roce 2 miliony 283 tisíc korun. O grant se ucházelo 58 projektů scelkovým finančním požadavkem přes 8 milionů korun. Největšími příjemci grantů jsou tradičně Domov svaté rodiny vLiboci, denní stacionář Domova sv. Karla Boromejského, Speciální domov mládeže Sedlec nebo Hospic Cesta domů.

Počet trestných činů klesl

Zastupitelé také schválili závěrečnou zprávu státní i městské policie za loňský rok. Proti předešlému roku se počet trestných skutků zaznamenaných státní policií snížil o 736 na 4409, objasněno jich bylo dvacet procent. Praze 6 na místních odděleních stále chybí 10 policistů proti tabulkovým počtům (187 míst). Strážníků městské policie pracuje vPraze 6celkem 114, do tabulkových počtů chybí jeden. Strážníci zjistili vloni 37205 přestupků, o 873 méně než předchozí rok, a udělili blokové pokuty vcelkové výši přes 4 miliony korun.

Na programu jednání zastupitelů byly také prodeje pozemků, schválení splátkových dohod sdlužníky, schválení daru pro policii. Občané i zastupitelé také využili možnost interpelací a obraceli se sdotazy na vedení Prahy 6.