Němečtí studenti se seznámili s radnicí i s češtinou

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

Ten organizuje soukromá Anglo-německá obchodní akademie v Břevnově. Studenti pobývají vrodinách, seznamují se sčeským prostředím i jazykem a v rámci praxe vykonávají ekonomicko-administrativní práce na ruzyňském letišti a vsupermarketu na Zličíně.

„Jediné bariéry, které dnes vEvropě máme, jsou jazykové. A právě tyto pobyty nám umožňují je překonávat,“ řekla starostka Kousalíková u přivítání studentů, kteří si také prohlédli budovu radnice. Snahu studentů seznámit se sčeštinou ocenil i rada velvyslanectví SRN Ingo von Voss. „V Čechách už každý nerozumí německy, jak bylo zvykem. A je třeba pěstovat konverzaci i vjiných jazycích, než jen vangličtině,“ řekl stím, že studenti by se také kromě rozšíření profesních znalostí měli vzájemně naučit otevřenosti vůči cizincům. Výměnný pobyt studentů zpohraničního Bayereuthu organizuje Anglo-německá obchodní akademie podruhé. Její studenti na oplátku pobývají vrodinách v Německu. Letos jich pojede 6.

Praha 6 dlouhodobě podporuje jazykové vzdělávání i na školách, které sama zřizuje. Za pomoci grantového programu Letiště Praha financuje značnou část nákladů na dopravu vrámci výměnných pobytů školáků vpartnerských městech.