Praha 6 má rozpočet a začíná šetřit

Praha 6 se bude muset v letošním roce hodně uskromnit. Aspoň podle toho, co ukazuje šetrný rozpočet pro tento rok. Méně peněz je na kulturní akce, úklidy, opravy chodníků i na provoz radnice. Rozpočet, jeden z nejdůležitějších obecních dokumentů, schválili po šestihodinové rozpravě na konci března zastupitelé.

Městská část letos očekává zhruba stejné příjmy jako loni, a to 653,58 milionu korun. Předpokládané výdaje by se měly pohybovat ve výši 805, 58 milionu korun, to je naopak zhruba polovina loňských výdajů. Schodek vrozpočtu ve výši 152 milionů korun pokryje Praha 6 částečně zpeněz, které jí vrátí Praha 8, které si půjčila po povodních vroce 2002, a zvlastních peněz uložených tzv. správou aktiv.

„Letošní rozpočet je velmi úsporný. V oblasti veřejných financí došlo k poklesu dotací na výkon státní správy, proto jsme se i my museli uskromnit," uvedla při předkládání rozpočtu starostka Marie Kousalíková, která má zároveň na starosti finance. Oproti předpokladu zapracovanému vrozpočtovém provizoriu dostala Praha 6 také méně peněz vrámci dotací z hlavního města, a to o asi 15,9 milionu korun. Proto muselo dojít vrozpočtu kdalším úpravám. Nejvíce se podle starostky bude šetřit v kapitole vnitřní správa, kde došlo kúspoře přes 16 milionů korun. „Už vúnoru došlo částečně kreorganizaci úřadu a snížení počtu zaměstnanců. Uspoří se na mzdách a stím souvisejícím zákonném pojištění,“ doplnila Kousalíková a dodala, že 1,5 milionu korun se ušetří i na správě budovy radnice.

Z celkového objemu výdajů bude 650,58 milionu korun určeno na běžné výdaje, na investice dá radnice 155 milionů.

„Přestože se hodně šetřilo, doprava, čistota obce a péče o zeleň zůstávají prioritami městské části,“ řekl místostarosta Jan Záruba, který má tyto gesce na starosti. Běžné výdaje zahrnují 95 milionů korun na péči o zeleň, městský mobiliář, opravy parkových cest a podobně. Počítá se svýdaji na projekt Sněhové pohotovosti, kdy Praha 6 placením brigádníků supluje povinnost hlavního města vzimě pečovat o schůdnost chodníků.

Velké investice do oprav parků letos Praha 6 nechystá, 8 milionů připravila na zahájení rekonstrukce parku Kotlářka – Hanspaulka a za 8 a půl milionu dokončí parčík na Červeném vrchu. Razantní je i snížení výdajů do chodníkového programu. Dokončí se opravy břevnovské lokality Tejnka a Bachmačského náměstí a za milion korun se pak nakoupí projekty kdalším opravám.

I oblast školství hospodaří spolovinou loňského objemu peněz. „Spořit chceme na provozu škol, nikoliv na podpoře výuky cizích jazyků, na které jde 1,8 milionu korun,“ uvedl radní pro školství Ondřej Balatka. Investovat bude Praha 6 do stavby mateřské školy Bílá hora v ulici Za Oborou. „Školka bude dokončena během prázdnin, aby vzáří mohly proběhnout dodatečné zápisy,“ informoval Balatka. Dokončí se také výměna oken vZŠ J. A. Komenského. Původně plánovaná školka na Petynce se letos stavět nebude.

Desítky milionů korun jdou letos na dokončení oprav obecních bytů VRooseveltově ulici, Patočkově i Nad Kajetánkou. „Nově jsou do rozpočtu zařazeny 2 miliony korun na vyzdění bytových jader vbytech na sídlišti Dědina,“ uvedl místostarosta Štěpán Stupčuk. Jedná se o byty, které jsou určeny pro seniory vrámci výměn vprogramu deregulace.

Do oblasti kultury letos míří o 3 miliony 350 tisíc korun méně. Radnice podpoří tradiční sportovní i kulturní akce, ale výrazně menším objemem peněz. „Například na pořádání farmářských trhů jde 384 tisíc korun, to je skoro o milion méně než vloni,“ upozornila radní pro kulturu Veronika Vymětalová. Některé akce, jako například květnové Dejvické slavnosti, se pro letošek ruší. Městská část opět finančně podpoří provoz městské knihovny v Dejvicích.

I letos hradí městská část provoz lékařské pohotovosti na Vítězném náměstí, cílem je ovšem převést nejpozději na konci června tuto službu pod některou ze spádových nemocnic, jak je tomu zvykem vostatních městských částech. Vzhledem ktomu, že Praha 6 patří co do průměrného věku obyvatel mezi nejstarší městské části, poskytuje příspěvky na provoz lůžek Hospicu Štrasburk, Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského a příspěvek LDN.

Rozpočet zastupitelé schválili až po několik hodin trvající rozpravě, během níž vystoupili hlavně zastupitelé zřad opozice. Zastupitelka TOP 09 Eva Smutná označila rozpočet za nehospodárný. Kritizovala například nájemné Pélleově vile, kterou Praha 6 využívá jako obřadní síň. Podobný názor měli i další zastupitelé. Podle Petry Kolínské (SZ) se nájemné za pronájem Pélleovy vily za roky 2007 – 2009 zvedlo o 44%. VPélleově vile sídlí galerie Anderle, která si zrekonstruovanou vilu pronajímá od obce.

Opoziční zastupitelé zřad TOP 09, Strany zelených i KSČM přednesli desítky pozměňujících návrhů na přesun peněz zjedné položky do druhé, zelení například navrhovali posílit rozpočet voblasti ekologických grantů, TOP 09 by posílila některé kulturní akce. Tyto pozměňující návrhy zastupitelé neschválili, starostka Kousalíková nicméně připustila, že vrámci rozpočtových úprav ještě ke změnám dojde sohledem na programové prohlášení rady.

Zastupitel Ivan Mašek zTOP 09 navrhoval rozpočet neprojednávat vůbec, protože podle jeho názoru nebyl vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu zveřejněn na webu a na úřední desce. Ostatní zastupitelé se sjeho názorem neztotožnili. Schválili však, že příští rozpočet bude zveřejněn na úřední desce vplném znění se všemi přílohami a důvodovou zprávou. Zastupitelstvo se shodlo i vtom, že srozpočtem bude předkládán i rozpočtový výhled na následující léta.

Zastupitelé se v rámci projednávání rozpočtu věnovali také správě aktiv městské části, a to zejména s ohledem na informace o společnosti Key Investments, které se v poslední době objevily v médiích. Starostka Kousalíková předložila souhrnný přehled stavu uložených prostředků. V diskuzi vystoupili zastupitelé Mašek, Tryml, Hrdina či Kolínská, která vyzvala městskou část k opatřením, která nebudou pro Prahu 6 znamenat finační ztrátu.