Předvoj „baby-boomové“ generace dorazil do škol

Počet zářijových prvňáčků, po odečtení těch, kteří si studium o rok odloží, se odhaduje na 1055. Školáci zasednou celkem do 46 tříd.

K zápisům do 1. tříd, které se na přelomu února a března konaly ve všech základních školách Prahy 6, se dostavilo 1280 dětí. Ve srovnání sloňským rokem počet dětí u zápisu narostl téměř o 200, přičemž školy budou otevírat hned o 9 prvních tříd více. Největší zájem byl o školy ZŠ Emy Destinnové (159 dětí u zápisu), ZŠ Hanspaulka (134 děti), ZŠ Bílá (113) a ZŠ Pod Marjánkou (104). Jejich vedení bylo nuceno nejenom otevřít větší počet tříd, než původně plánovalo, ale také vydávat rozhodnutí o nepřijetí, případně začít připravovat podklady pro možné navýšení rejstříkových kapacit. ZŠ Destinnové otevře vzáří šest prvních tříd, Hanspaulka čtyři, Pod Marjánkou nastoupí prvňáci ve třech třídách.

Zvýšený zájem rodičů o zapsání školáků byl ve všech školách. Výjimkou byly jen školy břevnovské, kde naopak došlo kmírnému poklesu zapsaných dětí. ZŠ Komenského přivítala u zápisu 47 dětí, nejméně za poslední tři roky. Důvodem byl zájem o první třídy v ZŠ Pod Marjánkou, která od září nově zahajuje výuku již od prvních tříd. Zvýšené nároky na průběh zápisů zkomplikovali rodiče více než 60 dětí, kteří se dostavili kzápisům současně do více škol, informaci ale zapomněli vdotčených školách sdělit. Skutečné počty prvňáčků, kteří  zasednou do lavic, mohou ještě snížit žádosti o odklad školní docházky, o který mohou rodiče požádat do 31. května.