Radní si nově rozdělili role

V souvislosti s únorovou volbou nové starostky městské části došlo zároveň k přerozdělení kompetencí jednotlivých radních.

Starostka Marie Kousalíková převzala odpovědnost za finanční a investiční politiku městské části. Místostarosta Ayeboua je nově odpovědný za oblast zdravotnictví. Gesci volného času a sportu převzal radní Ondřej Balatka, radní Veronika Vymětalová zodpovídá také za spolupráci svysokými školami v Praze 6. Starostka Marie Kousalíková se také stala členkou redakční rady časopisu Šestka po Tomáši Chalupovi, který na funkci rezignoval.

Starostka
 
Marie Kousalíková (ODS) – zastupuje navenek městskou část, zodpovídá za finanční a investiční politiku, zodpovídá za přípravu rozpočtu a rozpočtové hospodaření

Místostarostové

Štěpán Stupčuk (ČSSD) – zodpovídá obecní majetek, za výkon a kontrolu výkonu práv městské části ze smluv, za správu pohledávek, za správu domovního bytového fondu a politiky nájemného

Jan Záruba (ODS) – zodpovídá za oblast péče o životní prostředí, oblast dopravy, bezpečnosti, za úklid a odpadového hospodářství

Petr Ayeboua (ODS) – zodpovídá za koncepci „otevřené radnice“, za oblast sociálních věcí, za oblast zdravotnictví

René Pekárek (ČSSD) – zodpovídá za strategický rozvoj MČ Praha 6

Radní

Ondřej Balatka (ODS) – zodpovídá za oblast školství, vzdělávání a protidrogovou koncepci, za zahraniční vztahy, za oblast sportu a volného času

Veronika Vymětalová (ODS) – zodpovídá za grantovou politiku MČ, za oblast kultury, za čerpání prostředků z fondů EU a přípravu projektů, za spolupráci s vysokými školami

Neuvolnění radní

Ivo Drážný (ODS)

Věroslav Gebouský – zodpovídá za územní rozvoj Prahy 6