Radnice hledá stromy připomínající události

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

Na území Prahy je evidováno celkem 197 památných stromů. Na území Prahy 6 se jich nachází dvanáct. Jsou to například dub na hrázi Libockého rybníka nebo skupiny buků a jírovců voboře Hvězda a další. Všechny tyto stromy jsou evidovány a označeny tabulkou „památný strom“.

Vedle evidence památných stromů plánuje radnice Prahy aktualizovat evidenci „pamětních stromů“. To jsou stromy, které byly vysazeny vdávné či nedávné minulosti u příležitosti významného výročí či události.

Vroce 1968 byly vysazeny lípy svobody jako připomínka 50. výročí vzniku republiky na Petřinách a na Červeném vrchu při ulici Evropská. Lípy jsou označeny kamenným kvádrem snápisem a letopočtem. Lípa svobody byla zasazena rovněž vroce 1985 u příležitosti 40. výročí konce 2. světové války vŠáreckém údolí, další lípa byla zasazena Obcí baráčníků v Bubenči na Krupkově náměstí na paměť všem, kteří obětovali své životy za osvobození národa vletech 1939 – 1945. Můžeme vidět i pamětní stromy poměrně mladé – slavnostním zasazením lípy vareálu školy byly zahájeny oslavy 100 let Základní školy na Marjánce vBřevnově 8. dubna loňského roku. Na milou tradici vysazování pamětních stromů vloni navázala i Praha 6 výsadbou „Aleje platanů“ ve středovém pásu Evropské ulice. Devadesát platanů bylo pojmenováno po 92 osobnostech (25 žijících, 67 in memoriam), jejichž životy byly nebo jsou nějakým způsobem spjaty s Prahou 6.

„Stromů, které nám připomínají události či osobnosti, je jistě víc. Jen možná chodíme kolem nevšímavě či je bereme jako samozřejmost,“ říká vedoucí odboru územního rozvoje Bohumil Beránek, který se proto obrací na spoluobčany z Prahy 6 sprosbou o pomoc při aktualizaci a doplnění databáze těchto stromů.

Pokud můžete přispět jakoukoliv informací nebo víte o nějakém pamětním stromu ve vašem okolí, dejte vědět na Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 6, ing. Martina Čečilová, tel. 220189975 nebo na e-mailovou adresu mcecilov@praha6.cz.