Školy z Prahy 6 mají nejlepší angličtinářky

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

Ocenění The Best Teacher of English pro rok 2011 získaly hned dvě učitelky z Prahy 6 Mgr. Barbora Müller Dočkalová ze ZŠ Marjánka a Ing. Eva Jeřábková ze ZŠ a MŠ nám. Svobody 2. Nejlepší učitelé se vybírali ze základních a středních škol zcelé republiky.

Oceněné angličtinářky si získaly odbornou porotu svým koncepčním přístupem k výuce avyužíváním inovativních výukových metod a aktivit. Hodnotila se i jejich schopnost děti motivovat audržet jejich pozornost.

Dramatická výchova i dril

„Paní Müller Dočkalová ze ZŠ Marjánka nás zaujala propojením angličtiny adramatické výchovy,“ vysvětluje Marek Kadlec, jeden z členů hodnotící komise. „Výuka formou prožitku patří k osvědčeným postupům právě u mladších dětí. Děti si slova a fráze daleko lépe zapamatují, pokud je zažívají v nějaké reálné situaci.“ Barbora Müller Dočkalová vyučuje dramatickou výchovu vanglickém jazyce podle metody act and speak, kterou sama rozvíjí, je též organizátorkou mezinárodního festivalu Divadlo jazyků. 

Další z vyznamenaných učitelek, Eva Jeřábková ze ZŠ nám. Svobody 2, při výuce upřednostňuje střídání krátkých aktivit: „Malé děti neudrží pozornost dlouho, proto je učitel musíneustále motivovat a vtahovat do akce.“ Zároveň je podle ní potřeba  střídání aktivit kombinovat s využitím vhodných drilových metod, aby si děti nová slova a fráze lépe zapamatovaly. Eva Jeřábková kromě koncipované výuky angličtiny organizuje zahraniční studijní pobyty a připravuje žáky 9. ročníků na přehlídku Open World.

Hodnotící komise soutěže, organizované již třetím rokem Nadačním fondem Prague Post, vybírala učitele angličtiny ze základních a středních škol celé ČR. Do finálového kola postoupilo 11 kandidátů, které porotci postupně navštívili vjejich školách, aby zhlédli jejich výuku angličtiny.