V parku Nikoly Tesly nastane „výboj“

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

„Jde vlastně o elektrický výboj znamenající hybnou sílu, základní kámen Teslových vynálezů a nástroj jeho proslulých prezentací, kdy mu byly tehdejší veřejností přisuzovány až nadpřirozené schopnosti,“ vysvětlují autoři pomníku.
„Návrh Stefana Milkova vychází ze zadání soutěže a čitelně a výtvarně vyjadřuje téma Nikoly Tesly. Sochu je možné vnímat jak z velké vzdálenosti, tak i v bližším detailu. Neustále udržuje pozorovatele v napětí,“ domnívá se vedoucí odboru územního rozvoje Prahy 6 Bohumil Beránek.

Schválený návrh pomníku je výsledkem druhého pokusu o nalezení vhodného ztvárnění připomínky Tesly. První pokus ale křešení nevedl, návrhy byly nerealizovatelné. Proto radnice vypsala novou soutěž, tentokrát pro vyzvané výtvarníky. Z téměř dvou desítek referenčních přihlášek bylo vybráno do soutěže 5 výtvarníků: Lukáš Bradáček, Ivana Macháčková, Stefan Milkov, Petr Schel, a Čestmír Suška.

Všechny návrhy na pomník jsou nyní k vidění ve výstavní síni ve Skleněném paláci v Bubenči. Pomník, který by měl zdobit park na jaře příštího roku, přijde městskou část na 1,85 mil. korun. Za dalších 650 tisíc provede radnice parkové úpravy, vytvoří systém cest přímo spojených s vlastním pomníkem, doplní park městským mobiliářem a zajistí nasvícení pomníku.

Základní kámen pomníku v parku Nikoly Tesly byl poklepán v roce 2006 u příležitosti 150. výročí jeho narození. Nikola Tesla žil v letech 1856 až 1943. Sestrojil a patentoval četné elektrické stroje a přístroje, například elektrický motor na střídavý proud a Teslův transformátor. Byla po něm pojmenována jednotka magnetické indukce. V letech 1936 až 1937 pobýval Tesla v Československu. Prezident Beneš mu udělil Řád bílého lva 1. třídy a získal také čestný doktorát věd na ČVUT.


Bronzový pomník bude vysoký téměř tři metry.