ZŠ Červený vrch ulovila titul nejhezčí školy

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

Ocenění „Škola mého srdce“ si od starostky Marie Kousalíkové převzali všichni školáci, kteří se shromáždili před školou. „Přeji vám, abyste i na-dále tvořili takovýto skvělý celek – škola – žáci – učitelé. Krása školy totiž spočívá právě v jejích žácích. A není nic smutnějšího, nežli škola bez dětí,“ řekla starostka.
Radní pro školství Balatka slíbil, že vpříštím roce se o titul nejkrásnější školy bude mít možnost znovu ucházet všech patnáct šestkových škol.
Slavili den matematiky

Žáci devátých tříd využili slavnosti a předali mladším spolužákům ceny za účast vmatematické soutěži, kterou pro ně uspořádali ke Světovému dni matematiky. Ten připadá na 1. března. Pro spolužáky z 5. tříd připravili množství nejrůznějších úloh a hádanek, vybrali 15 nejzajímavějších, připravili hodnocení úloh a bodování obtížnosti. Soutěže se zúčastnilo celkem 74 páťáků. Nejlepší žáci byli odměněni diplomem a sladkostí. „Matematika je často považována za obtížný a nezajímavý předmět. Naše děti ukázaly, že si sní dokážou poradit a je pro ně i zábavou,“ řekla ktomu ředitelka školy Jana Matoušová.