Chcete likvidovat bioodpad? Přihlaste se o kompostér.

Magistrát podpoří domácí kompostování novým projektem určeným vlastníkům domů a zahrad. V rámci projektu mají lidé možnost získat zdarma zahradní kompostér. V současné době jich je k dispozici 300.

„Cílem projektu je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu vkomunálním odpadu a jeho maximální využití. Budu rád, když i obyvatelé Prahy 6 využijí možnost ekologicky likvidovat odpad,“ říká místostarosta Jan Záruba stím, že právě vzástavbě rodinných domů, jakou má Praha 6, lze projekt dobře využít.
Jak projekt funguje? Od května do září bude přihlášeným osobám zapůjčen zahradní kompostér, který po skončení projektu přejde do jejich vlastnictví. Objem kompostéru je 905 litrů.

Kompostér lidé získají na základě smlouvy o výpůjčce a předávacího protokolu, v nichž jsou specifikovány podmínky, za kterých bude kompostér občanům zapůjčen. Jedná se zejména o umístění kompostéru na oploceném pozemku a jeho užívání po dobu trvání projektu. Kompostér musí zůstat vkatastru hlavního města.

Podrobné informace o projektu jsou uvedeny na www.ises.cz. Společnost ISES pro magistrát zajišťuje úkony spojené se zahájením projektu, a to včetně administrace zájemců.

Kompostéry budou dle stanoveného harmonogramu, vprůběhu měsíců května a června 2011, předávány přihlášeným obyvatelům, tak aby mohly být plně využívány vprůběhu celého letošního vegetačního cyklu.
Další informace o projektu lze získat ve dnech 7. a 14. 5. v rámci Farmářských trhů, probíhajících pravidelně na Vítězném náměstí. U stánku městské části Praha 6 bude možnost vyzvednout si kontaktní formulář k projektu.